วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“จาตุรนต์” ยื่นศาลปกครอง ยกเลิกคำสั่งคสช.ระงับธุรกรรม


นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้ยื่นร้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 10/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ที่สั่งระงับธุรกรรมทางการเงินของตนมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ได้ เบิกเงิน ฝากเงิน ซื้อหุ้น หรือแม้แต่ซื้อประกันภัยก็ไมได้ ที่ผ่านมาร้องต่อ คสช. รัฐบาล และศูนย์ดำรงธรรมแล้ว ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้ว ก็ยังดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งตนเห็นว่ารัฐธรรมนูญได้ระบุถึงการจะยกเลิกคำสั่ง คสช.ได้ โดยนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 ที่ระบุว่า รัฐพึงที่จะยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต โดยจะต้องยกเลิกกฎหมายลักษณะแบบนี้โดยไม่ชักช้า

นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้ยื่นหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข แต่เวลาล่วงเลยมาไม่มีการดำเนินการ หากปล่อยไปก็หมายความว่า หากหลังเลือกตั้ง ต้องไปขอรัฐบาลใหม่ หรือ ส.ส.ไปยกเลิกคำสั่ง ตนจึงต้องมาขออำนาจศาลปกครองสั่งให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และหากศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่ามีอำนาจหน้าที่ที่จะกระทำได้ ขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง คสช.ที่ 10/2557 หรือส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำสั่งดังกล่าว

“เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากที่ชีวิตคนหนึ่งต้องไปขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากของ ส.ส. หรือ ครม.ในอนาคต ซึ่งอาจไม่ทำอะไรให้กับผมก็ได้ ทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรผิด จึงมาฟ้องศาลปกครอง ให้นายกรัฐมนตรี ที่เป็นหัวหน้า คสช. ครม. และ เลขาธิการ ครม. ยกเลิกคำสั่งที่ 10/2557 ผมจะได้มีสิทธิเสรีภาพตามปกติของพลเมืองไทย เขาอาจจะไม่เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 87 ใช้บังคับกับรัฐบาล รวมทั้งรัฐบาลปัจจุบัน ไม่ใช่กับรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง เขาอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ก็ไม่รู้สึกรู้สากับการทำให้พลเมืองของประเทศไทยต้องเดือดร้อนอย่างนี้ การทำให้ผมลำบากในแง่มุมต่าง ๆ หลายเรื่องมาก ก็ผสมกันมาตลอด ก็เห็นกันอยู่ อย่างเรื่องหนังสือเดินทาง การกลั้นแกล้งที่ผมแสดงความเห็นทางการเมือง และไม่ได้ไปรายงานตัวและเป็นมาตรการสั่งสอน เพียงแต่ไม่มีผลที่จะมาสั่งสอนผมให้ไม่แสดงความเห็นวิจารณ์หรือไม่เห็นด้วยกับ คสช.” นายจาตุรนต์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น