วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ถวายรางวัลศิลปาธร องค์สิริวัณณวรี การออกแบบแฟชั่นฯ


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงงานในฐานะดีไซน์เนอร์ของแบรนด์ Sirivannavari รางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบจัดแสดงในนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์ศิลปินศิลปาธรและเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2561 


โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ปีนี้ได้เห็นชอบผลการพิจารณาตัดสินรางวัล “ศิลปาธร” ภายใต้มติเห็นชอบของคณะกรรมการตัดสินรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น 7 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, ​สาขาทัศนศิลป์ (ภัณฑารักษ์) อรรฆย์ ฟองสมุทร, สาขาสถาปัตยกรรม ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ, สาขาวรรณศิลป์ อุทิศ เหมะมูล, สาขาดนตรี ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ, สาขาศิลปะการแสดง ธีระวัฒน์ มุลวิไล, สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โสฬส สุขุม ทั้งนี้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์ศิลปินศิลปาธรและเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2561 ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 9 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. / รายงาน-ภาพข่าว: พลรักษ์ รักษาพล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น