วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด : ชุมชนมีวิถี สายน้ำมีชีวิต


ชาวลาดชะโดมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ มีคลองลาดชะโดเป็นสายน้ำหลักไหลผ่าน  หน้าบ้านของทุกๆหลังคาเรือน และในสมัยโบราณชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจะใช้แม่น้ำ คู คลอง เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม เช่นการพายเรือไปทำบุญทุกวันพระ และตามวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ จะเห็นได้จากทุกๆบ้านในละแวกนี้จะมีเรืออยู่ใต้ถุนบ้านทุกหลังคาเรือน จึงเป็นที่มาของการแห่เทียนพรรษาทางน้ำของชาวลาดชะโด ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันงดงามนี้ไว้ และจัดสืบกันมา จนถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลตำบลลาดชะโดจึงกำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ” ขึ้น โดยมีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมภายในงานมีชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสความเป็นไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ ตลอดเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต การยกยอ ท้องทุ่งนาที่เขียวขจี นอกจากนี้ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม การประกวดบ้านสวนริมคลอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลาดชะโด  การจัดการแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด ณ การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค และชมการแสดงต่างๆ

/ ภาพข่าว ดร.จรัล อัมพรกลิ่นแก้ว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น