วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

"นพดล" ค้านยกเลิก ส.ข. กทม.

"นพดล" ไม่เห็นด้วยแนวคิดที่จะยกเลิกสภาเขตในกรุงเทพฯ ชี้ ประชาชนควรมีสิทธิเลือกตัวแทน


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่มีการเปิดรับฟังความเห็นประกอบการแก้กฎหมายที่จะไม่ให้ คนกรุงเทพฯเลือกสมาชิกสภาเขตหรือ ส.ข. อีกต่อไป แต่จะให้มาจากการแต่งตั้งนั้น ตนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เนื่องจากเป็นการสวนกระแสการกระจายอำนาจให้คนกรุงเทพฯมีสิทธิเลือกตัวแทนของตนไปดูแลงานในเขตต่างๆทั้ง 50 เขต ส.ข. ที่ประชาชนเลือกน่าจะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตมากกว่าการได้รับการแต่งตั้ง อีกทั้งยังเป็นปากเป็นเสียงให้คนในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ  การให้ประชาชนเลือกเอง คิดเองไม่ดีกว่าหรือ อีกทั้งสภาเขตเป็นเวทีฝึกฝนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ด้วย คำถามที่ผู้เสนอแก้กฎหมายต้องตอบคือที่ผ่านมาหลายสิบปีการมี ส.ข. มีปัญหาอะไร? เป็นอุปสรรคในการทำงานอย่างไร? ท่านยังเชื่อในการตัดสินใจของคนกรุงเทพฯหลายล้านคนหรือจะเชื่อในคนที่จะแต่งตั้งไม่กี่คน และถามว่าคนที่ประชาชนเลือกจะช่วยตรวจสอบการทำงานของเขต การใช้งบประมาณ ดีกว่าการแต่งตั้งหรือไม่? ตนเห็นว่า นอกจากไม่ควรยกเลิกสภาเขตแล้ว มีประเด็นว่าควรให้คนกรุงเทพฯเลือกผู้บริหารในเขตพื้นที่ของตนหรือไม่? เพราะคนที่ประชาชนเลือกด้วยตนเองน่าจะตอบสนองการแก้ไขปัญหาในเขตได้ดีกว่า ซึ่งในเรื่องนี้มีการพูดคุยเบื้องต้นในพรรคเพื่อไทย ถ้าได้ข้อสรุปอย่างไรคงจะได้รับฟังความเห็นจากชาวกรุงเทพฯต่อไปเมื่อสามารถทำได้ตามกฎหมายเนื่องจากปัญหาของคนกรุงเทพฯต้องแก้โดยคนกรุงเทพฯและต้องรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น