วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562

7 พรรคฝ่ายค้าน ลงสัตยาบัน แก้ไขรัฐธรรมนูญ


ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ว่า มีการจัดเสวนา “พรรคการเมืองร่วมใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ และนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ดำเนินรายการโดย นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์


ทั้งนี้ หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน 7 พรรค ในนามฝ่ายค้านเพื่อประชาชน ได้ลงสัตยาบันของพรรคร่วมฝ่ายค้านระบุว่าด้วยความตระหนัก ในปัญหาของรัฐธรมนูญ พ.ศ.2560 ทั้งในด้านการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสิทธิเสรีภาพ พรรคร่วมฝ่ายค้านขอให้สัตยาบันร่วมกันว่า เราจะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกัน แก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยยึดมั่นในหลักการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมกันนี้ก็เห็นพ้องและตกลงกันว่าจะร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม อาทิ ภาควิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาประชาชนตลอดจนกลุ่มและองค์กรต่างๆในการดำเนินการดังกล่าวตามครรลองระบอบประชาธิปไตยพื่งให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่สะท้อนเจตนารมณ์และตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น