วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เพื่อไทย กทม. เชิญร่วมงานเสวนา “กรุงเทพไม่ปลอดภัยใครช่วยได้”


นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานภาค กทม. กล่าวว่า เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ มีประชากรและประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีปัญหามากมาย ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น คือ ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ยาเสพติดหาได้ง่ายทำให้แพร่ระบาดในชุมชน ไปสู่กลุ่มเยาวชน เกิดปัญหาสังคมตามมา ทำให้ชาติต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลไปเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาอาชญากรรมก็มีอัตราการเกิดเหตุมากเช่นกัน การลัก วิ่ง ชิง ปล้น เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ทำให้ผู้เสียหายต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

จากปัญหาสำคัญดังกล่าวพรรคเพื่อไทย จึงได้กำหนดการจัดเสวนา “กรุงเทพไม่ปลอดภัยใครช่วยได้” ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. เวลา 09.30 – 12.00 น.

ในงานเสวนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน ปปส. กทม. สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร และนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สำหรับสมาชิกพรรคและผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4000-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น