วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"วัฒนา" ยืนยัน ประชาชนชุมนุมสกายวอร์คไม่ผิดกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


ผมอ่านคำให้สัมภาษณ์ของคนมีอำนาจในบ้านเมืองโดยเฉพาะ ผบช. น. ที่จะดำเนินคดีกับผู้จัดกิจกรรมนัดพบประชาชนที่สกายวอร์คในข้อหาชุมนุมในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วรู้สึกขัดหูขัดตา เพราะผู้คนเหล่านี้ไม่เคยรับรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพของประชาชน การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

ดังนั้น การชุมนุมหรือการจัดให้มีการชุมนุมจึงไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่ พรบ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดให้มีการชุมนุมต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้ชุมนุมในบริเวณดังกล่าว ส่วนข้อจำกัดของการชุมนุมมีเพียงห้ามจัดชุมนุมภายในรัศมี 150 เมตรจากพระบรมมหาราชวัง ฯลฯ หรือภายในรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และศาลเท่านั้น

โทษตามกฎหมายสำหรับผู้จัดการจัดชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งต่อผู้รับแจ้งมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่มีความผิด ถ้าอยากดำเนินคดีเอาใจเผด็จการก็แจ้งข้อหามา วันนี้ไม่มีใครกลัวคดีการชุมนุม ประชาชนกลัวอดตายภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์มากกว่า

วัฒนา เมืองสุข
16 ธันวาคม 2562

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น