วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"สามารถ" แนะรัฐธรรมนูญ ต้องยึดโยงประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

ตราบใดที่ยังยอมรับกันว่าบ้านเมืองของเราต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

จำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ ที่มีหลักการสำคัญ ดังนี้

-เคารพ ศรัทธาว่า อำนาจการปกครองประเทศเป็นของประชาชน ทุกองค์กรที่ใช้อำนาจในบ้านเมืองต้องยึดโยงกับประชาชน

-คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินเรื่องใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างสำคัญของประชาชน

-มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุล การเข้าสู่อำนาจ การใช้อำนาจ การถอดถอนออกจากอำนาจ อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริตและเทียงธรรม

รัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องเขียนยืดยาวหลายมาตรา บัญญัติเฉพาะสาระสำคัญ และคำนึงถึงเจตนารมณ์มากกว่า

การจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ดี มีหลักการดังกล่าว ประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคมต้องหล่อหลอมพร้อมใจกันเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ได้มา ต้องไม่ยอมสิโรราบก้มหัวให้เผด็จการ ต้องอดทนจนกว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญที่ส่งผลให้การเมืองการปกครองของบ้านเราเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น