วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"ทวี" แนะ "ประยุทธ์" หยุดสืบทอดอำนาจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


พล.อ.ประยุทธ์ฯ นายกรัฐมนตรี กำลังเห็นดีเห็นงามกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนว่าเป็นเรื่องถูกต้อง!!!

พล.อ.ประยุทธ์จะพร่ำพูดอยู่เสมอว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำพิพากษา หรือคำสั่ง ของศาลโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ แต่ไม่ได้พูดถึงว่า องค์กรอิสระต่างๆ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ล้วนถูกแต่งตั้งมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ ที่ถือเป็นผู้มีบุญคุณต่อกันอย่างมาก และคำว่ากฎหมายในความหมายของพล.อ.ประยุทธ์นั้นหมายถึงคำสั่งและประกาศของตนเอง ที่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติที่ถูกต้องชอบธรรมและขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สำคัญของ หลักนิติธรรม

การที่ พล.อ.ประยุทธ์ เรียกร้องให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับตนในทางการเมืองต้องเคารพกฎหมายและยอมรับการชี้ขาดตัดสินของศาลและองค์กรอิสระทั้งหลายที่อยู่ในความครอบงำของอำนาจที่มาอย่างไม่เป็นธรรม จึงเท่ากับเป็นการบังคับให้เคารพสิ่งที่ขัดกับหลักนิติธรรมโดยสิ้นเชิงนั่นเอง

เรื่อง “ความยุติธรรม” มีความสำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้น กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และผู้บังคับใช้กฎหมายต้องเกิดขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของปวงชนมากที่สุด ไม่ใช่รักษาผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจหรือการสืบทอดอำนาจ มิเช่นนั้น จะกลายเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรม ดังคำกล่าวที่ว่า

“อาชญากร ไม่ได้ก่อให้เกิดเฉพาะอาชญากรรม แต่รวมไปถึงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดอีกด้วย”

หลักการที่ว่า ‘กฎหมายที่ยุติธรรมต้องได้รับการบังคับใช้โดยผู้ที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม’ เพื่อให้บุคคลทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายและความเสมอภาคภายใต้กฏหมาย ดังนั้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ และตุลาการ จะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เรียกกันว่า ‘หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์’นั้นเอง

จึงถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปองค์กรอิสระต่างๆ และตุลาการรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมายให้โดยปราศจากการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ ให้มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้ผู้มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความสามารถ มีความปราชญ์เปรื่อง และที่สำคัญมีที่มาที่เชื่อโยงกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยด้วย

https://www.ryt9.com/s/iq02/3078183

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
เลขาธิการพรรคประชาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น