วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"ชลน่าน" ดักคอประยุทธ์ อย่ายุบสภาหนีแก้รัฐธรรมนูญ


นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ว่า การนำเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการฯชุดนี้มาหารือในสภา  ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการเริ่มต้นกระบวนการที่จะแก้ปัญหาประเทศอย่างจริงจังและทุกพรรคการเมืองเห็นพ้องต้องกันในการที่จะตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาฯครั้งนี้

แม้แต่พรรคพลังประชารัฐที่ได้เปรียบจากรัฐธรรมนูญ ยังมีการส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆ ดังนั้นหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของการนำเสนอถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอแก้ ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2560  มีเนื้อหารัฐธรรมนูญใกล้เคียงรัฐธรรมนูญปี  2540  เป็นการยกตัวอย่างที่ไม่มีเหตุผลรองรับและไม่มีความใกล้เคียงกันเลย เนื้อหาต่างกันมากระหว่างปี 40 กับปี 60 ดังนั้นการนำเสนอของพรรคพลังประชารัฐจึงมีนัยยะแอบแฝง

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า แนวทางในการแก้ไขนั้นเชื่อว่าทางพรรคพลังประชารัฐจะเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา โดยไม่แก้มาตรา 256  ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมไปถึงวิธีการทั้งหมด   หากมีการแก้ไขมาตรานี้ก็จะเปิดโอกาสให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาได้    ดังนั้นพรรคพลังประชารัฐจะไม่ยอมให้มีการแก้ไขมาตรานี้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ในส่วนของคณะกรรมาธิการ  หากรัฐบาลมีความจริงใจจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ควรที่จะส่งคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมในคณะกรรมาธิการฯไม่ใช่ส่ง 18 มงกุฎตามที่นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ให้ความคิดเห็นไว้ รวมทั้งคนที่จะเข้ามาเป็นประธานกรรมาธิการฯต้องเป็นคนทีได้รับความเชื่อ  มีความตั้งใจ รวมทั้งมีความเป็นกลาง  หากเป็นตามกระแสข่าวที่ว่า รัฐบาลจะเสนอนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐมานั่งในตำแหน่ง รัฐจะทำลายความน่าเชื่อถือของกรรมาธิการชุดนี้ลงอย่างแน่นอน

“หวั่นใจว่าในระหว่างมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกรงว่าแผนครองอำนาจ 10 ปีที่จะสิ้นสุดหรือมีปัญหาทำให้ต้องหลุดจากอำนาจไป อาจมีการยุบสภาเพื่อยุติการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ เพราะเมื่อผู้มีอำนาจอยากอยู่ในอำนาจไปอีกยาว ดังนั้นหากคิดจะทำอะไรเห็นหัวประชาชนบ้าง” นายแพทย์ชลน่านกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น