วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"ลดาวัลลิ์" แนะรัฐแก้ปัญหาหนี้สินชาวสวนมะพร้าว

“ลดาวัลลิ์” ลุยรับฟังปัญหาชาวสวนมะพร้าวประจวบฯ เสนอรัฐบาลเร่งแก้ไข 6 ข้อ ถ้าทำทันทีทุกปัญหาจบ


นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพรรคเพื่อไทย นำทีมงานพร้อมด้วยนายพรเทพ สุทธิวัฒนศักดิ์ ส.ส.เขต2 จังหวัดประจาบฯ และนายสมนึก รุ่งกำจัด อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต3 ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวอำเภอทับสะแกและอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบฯ ณ ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ บ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน ที่ประสบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การทำรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 ช่วงเวลาที่ราคาสูงขึ้นจะเป็นช่วงที่ไม่มีผลผลิตแล้ว และเจอทั้งมะพร้าวเถื่อน มะพร้าวนำเข้าจากต่างประเทศมากดราคาอีกด้วย

นางลดาวัลลิ์  กล่าวว่าปัญหาที่ชาวสวนมะพร้าวร้องขอให้พรรคเพื่อไทยช่วยประสานแก้ไขปัญหาให้สรุปได้ 6 ข้อดังนี้ 1.รัฐบาล รัฐมนตรี และข้าราชการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ควรรับฟังข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนจากชาวสวนมะพร้าวก่อนการพิจารณาให้มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศทั้งจำนวนผลผลิต และความต้องการใช้ที่แท้จริง  2.ควรกำหนดกฎระเบียบการนำเข้ามะพร้าว เช่นการตรวจ ดีเอ็นเอ และการออกใบกำกับการเคลื่อนย้าย เพื่อให้รู้ต้นทางและปลายทางอย่างชัดเจน จะป้องกันการลักลอบนำเข้ามะพร้าวได้อย่างเบ็ดเสร็จ และควรให้ชาวสวนมะพร้าวมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบต่างๆด้วย 3.ควรกำหนดกรอบเวลาการนำเข้าอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้นำเข้ามาช่วงที่มะพร้าวไทยกำลังมีผลผลิตมากจะเป็นการป้องกันการถูกกดราคา รวมทั้งควรปรับปรุงมาตรการการนำเข้าด้วย 4.ควรมีมาตรการควบคุมผลิตภัณท์แปรรูปกะทิที่นำเข้าให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับการคำนวณปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ที่แท้จริง 5.ควรกำหนดราคาขายให้ได้อย่างน้อย ผลละ 15 บาท โดยคำนึงถึงต้นทุนบวกค่าครองชีพ 6.ควรยกระดับให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นเดียวกับ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ เพื่อจะได้รับการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือไม่ให้มีปัญหาเดือดร้อนเหมือนเช่นที่ผ่านมา

นางลดาวัลลิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า จากข้อมูลที่รับฟังจากชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ ทำให้มีข้อสงสัยว่า ทำไมมาตรการการนำเข้ามะพร้าวที่สามารถควบคุมและป้องกันการลักลอบนำเข้าจึงไม่นำมาประกาศใช้ ติดขัดตรงไหนหรือไม่ ตนไม่อยากเห็นรัฐบาลเอื้อประโยชน์ลดต้นทุนให้แต่โรงงาน และผู้นำเข้า แต่ไม่คำนึงถึงการช่วยเหลือให้ขาวสวนมะพร้าวสามารถขายมะพร้าวได้ในราคาที่คุ้มทุน ปล่อยปละละเลยให้ชาวสวนขายมะพร้าวขาดทุนมายาวนานกว่า5ปี บางรายถึงกับขายสวนใช้หนี้สิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น