วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"ทวี" ย้ำ 7 พรรคฝ่ายค้านหนุนแก้รัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


“พรรคการเมืองร่วมใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช.ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “รัฐธรรมนูญประชาชน” เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 -15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่ามีลักษณะอย่างไร ปัญหาอยู่ตรงไหน และจะแสวงหาทางออกร่วมกันด้วยการแก้ไขหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็น “รัฐธรรมนูญประชาชน” ได้อย่างไร

ซึ่งในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30-17.00 น. หัวหน้าพรรคของ 7 พรรคฝ่ายค้าน ได้เสวนาในหัวข้อ “พรรคการเมืองร่วมใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ”


นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ และนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย มี นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา

หัวหน้าพรรค 7 พรรคฝ่ายค้านได้ให้สัตยาบันร่วมกันว่า เราจะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

โดยยึดมั่นในหลักการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่เห็นพ้องและตกลงกันว่าจะร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม อาทิ ภาควิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวตามครรลองระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่สะท้อนเจตนารมณ์และตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ขอนำคลิปบางตอน ของอาจารย์ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ มาเผยแพร่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น