วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

"เพื่อไทย" แถลงยืนยัน แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้ง สสร.เป็นไปได้จริง

เพื่อไทยออกแถลงยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้ง สสร.เป็นไปได้จริงเพื่อยกร่างฉบับใหม่ให้ประชาชนลงประชามติเป็นทางออกที่ดีที่สุดการแตะหมวด 1 และ 2 อาจถูกกล่าวหาดำเนินคดีล้มล้างการปกครอง ด้าน ปชป.จะแก้ไขเพียงอำนาจเลือกนายกฯ ของ สว.อย่างเดียว

เว็บไซต์พรรคเพื่อไทยเผยแพร่แถลงการณ์ท่าทีของพรรคต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังเป็นที่ถกเถียงว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ลงชื่อในญัตติขอแก้ไขประเด็นของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญหลายมาตราทั้งอำนาจและการมีอยู่ของ สว.

โดยแถลงการณ์ระบุว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหามากมายแทบทุกหมวดและยังโยงใยเกี่ยวข้องกันในหลายหมวดหลายมาตรา ซึ่งตัวแทนพรรคการเมืองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขรับธรรมนูญก็เห็นพ้องต้องกันหมด แต่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการแก้ไขมาตราใดมาตราหนึ่งหรือหลายประเด็น ไม่สามารถทำให้รัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบมาเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมุ่งสืบทอดอำนาจระบอบเผด็จการอำนาจนิยมกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนได้

พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าการสร้างกลไกให้ประชาชนเป็นผู้ร่างและให้ความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ การให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และให้ประชาชนทั้งประเทศลงประชามติจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น