วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

"เพื่อไทย" ย้ำจุดยืน ปิดสวิตช์รัฐธรรมนูญเผด็จการ

นายภาควัต ศรีสุรพล สส.พรรคเพื่อไทย จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ผมขอยืนยันครับ เราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตราที่มีปัญหา รวมทั้งที่มาของ ส.ว. 250 คน พรรคเพื่อไทยมีมติร่วมกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เรายืนหยัดเรื่องนี้ ทั้งไม่เห็นด้วยและคัดค้านตั้งแต่เริ่มมีร่างรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย และพี่น้องประชาชนไม่มีส่วนร่วม 

เจตนารมณ์ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน คือ การคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และส่งกลับไปให้ ประชาชนเป็นผู้ออกแบบใหม่ทั้งหมด จึงได้นำมาซึ่งการยื่นแก้มาตรา 256 คือแก้ไขวิธีการแก้ที่ยุ่งยาก โดยมีจุดมุ่งหมายคือการเลือกตั้ง สสร.

เมื่อมี สสร.ที่เป็นผู้แทนจากประชาชนแล้ว ก็จะมาร่วมกันออกแบบรัฐธรรมนูญครับ  มาตราไหนมีปัญหาก็ลงรายละเอียดไปแก้ไขรายมาตรา เมื่อร่างเสร็จแล้วก็จะนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับมาให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ได้ลงประชามติอีกครั้ง ว่าจะโหวตรับหรือไม่รับ โดยในระหว่างการรณรงค์ประชาชนจะมีอิสระในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่

ฉันทามติของพี่น้องประชาชนจะเป็นคำตอบของเรื่องนี้ทั้งหมด

ส่วนประเด็นเรื่อง ปิดสวิทช์ส.ว. ส่วนตัวผมก็เห็นตรงกับพี่น้องส่วนใหญ่ ว่าเราควรปิด แต่จะปิดได้ก็ต้องแก้ทั้งฉบับด้วย หากจะดึงดันปิดสวิทช์ ส.ว. ทันที เราทำไม่ได้เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องใช้เสียงของฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ดังนั้นหากไม่มี ส.ว.เราก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ การแก้รัฐธรรมนูญก็จะไม่สำเร็จครับ

เหมือนเรากำลังจะเข้าบ้าน แต่ไม่มีกุญแจ วันนี้กุญแจดอกเดียวเท่านั้น ที่เป็นใจความของเรื่องทั้งหมด และยุติปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมือง คือ การตั้ง สสร.ให้สำเร็จ 

และผมเองก็อยากเห็น ท่าน ส.ว. จับมือกับ ส.ส. โดยใช้รัฐสภาแห่งนี้ เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้ได้ "รัฐธรรมนูญโดยประชาชน เพื่อประชาชน" อย่างแท้จริงครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น