วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

"ยุทธพงศ์" ขวางซื้อเรือดำน้ำ โต้กลับปม G2G เก๊

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.พรรคเพื่อไทย และในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน  ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 แถลงข่าวถึงประเด็นกองทัพเรือได้พาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยว่ากรณี G2G การจัดซื้อเรือดำของกองทัพเรือไม่ใช่ G2Gเก๊ ไม่เหมือนจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทย ที่เป็นG2G เก๊ ซึ่งตนขอชี้แจงข้อเท็จจริง ประเด็นแรกการที่คณะอนุกมธ. เสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วยในการจัดซื้อเรือดำน้ำ ไม่ได้เป็นการเล่นเกมการเมืองและไม่มีปัญหาใดๆ กับกองทัพเรือ แต่เป็นการทำหน้าที่อนุ กมธ. ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจภายในภายในประเทศ

ประเด็นที่2.กองทัพเรือชี้แจงว่าในการจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวน 3 ลำนั้นเป็นงบประมาณของกองทัพ ความจริงคือ งบประมาณของกองทัพก็คือเงินภาษีของประชาชนจึงจำเป็นต้องนำเงินภาษีของประชาชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด  

ประเด็นที่3 การที่คณะอนุ กมธ.คัดค้านการจัดซื้อเรือดำน้ำในครั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนมีความเดือดร้อนจึงควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนก่อน  

ประเด็นที่4. การจัดซื้อเรือดำน้ำไม่มีความผูกพันใดๆ ในสัญญา และไม่มีความเสียหายแต่อาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศคือไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งรัฐบาลสามารถเจรจาได้โดยชี้แจงให้เห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยมีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ มีปัญหาด้านงบประมาณซึ่งจีนน่าจะเข้าใจ เพื่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ  และประเด็นสุดท้ายการทำสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ(G2G) นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ขอให้กองทัพเรือนำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full powers) มาชี้แจง  

พร้อมขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้เจรจากับทางกองทัพเรือ ขอให้ชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ประชาชนมีความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจควรนำเงินงบประมาณมาให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อน และยืนยันว่าตนได้ทำหน้าที่ ส.ส.และ กมธ.งบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณ ว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำจากประเทศจีน 22,500 ล้านเหมาะสมหรือไม่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและสถานการณ์โรคโควิด-19 ในขณะนี้  และไม่ได้นำประเด็นเรือดำน้ำมาเล่นเกมการเมืองและไม่ได้หวังผลโจมตีกองทัพเรือแต่อย่างใด

1 ความคิดเห็น:

  1. Making Money - Work/Tennis: The Ultimate Guide
    The way you would expect from betting deccasino on the tennis matches of tennis is to bet on the player you like septcasino.com most. But you งานออนไลน์ also need titanium metal trim a worrione different

    ตอบลบ