วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

มทร. ล้านนาส่งนักศึกษาลุยธุรกิจ ผู้ประกอบการชื่นชมพัฒนารอบด้าน-ทำงานเป็น

ผศ. ดร. นิวัตร มูลปา รองอธิบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เปิดเผยว่าทางมทร. ล้านนาร่วมมือกับ อบจ. แพร่และกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก SME เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาและวิจัยทางด้านพัฒนาการศึกษาระดับปวช. ต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรีโดยทางอบต. แพร่จะพิจารณาทุนให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยการพิจารณาทุนนั้นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้าหลักเกณฑ์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ถือเป็นรูปแบบการสร้างเครือข่ายในรูปแบบไตรศีกษา

ด้านนายคงวิทย์ดวงใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวิริยะเอ็นเนอยีคอร์ปอเรชั่นจำกัด กล่าวว่า ในฐานะเอสเอ็มอีที่สนับสนุนงบประมาณทางการศึกษาโดยรับนักศึกษามาทำงานและเรียนที่โรงงานในระดับปวส. ต่อเนื่องระดับปริญญาตรีพบว่าเยาวชนที่เข้าทำงานในเอสเอ็มอีจะมีศักยภาพที่หลากหลายมีปฏิภาณไหวพริบดีกว่าการฝึกทำงานในสถานประกอบการใหญ่ เพราะการฝึกทำงานในเอสเอ็มอีมีโอกาสฝึกทำงานได้จริงและหลากหลาย ซึ่งโครงกาาที่ร่วมกับมทร. ล้านนาเราพบว่านักศึกษาที่้เจ้าร่วมโครงการทำงานได้จริงเพราะสถานประกอบเอสเอ็มอีมีส่วนในการพัฒนาการศึกษาให้สามารถปรับเข้าสู่ความเป็นจริงของโลกปัจจุบันได้

นายเสรี ทรงศักดิ์รองนายก อบจ. แพร่ กล่าวว่า ความร่วมมือที่อบจ. แพร่ต้องการผลักดันทางการศึกษาแม้ว่าเมืองแพร่จะไม่มีมหาวิทยาลัยประจำเมืองแต่เราก็ต้องหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานอกพื้นที่เพื่อเข้ามาช่วยในด้านการพัฒนาให้เมืองแพร่เป็นที่รู้จักของผู้คนในภาพใหญ่ขึ้น ความร่วมมือกับ มทร. ล้านนาตั้งแต่ปี 2561จนถึงปัจจุบันจึงค่อยๆเห็นผลแต่ยังขยับขับเคลื่อนได้ไม่มากเพราะติดกฏระเบียบหลายๆอย่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น