วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย-คอนราดฯ เสวนา: Challenges and Trends in Public policy in 2020

สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) นำโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จัดประชุมวิชาการ “Challenges and Trends in Public policy in 2020”  โดยมีนักวิชาการ อาทิ ดร.บุญเลิศ ว่องวิบูลย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณวุฒ ไชยรักษา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ , นายพลนชชา จักรเพ็ชร ฯลฯ และผู้แทนภาคเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ Dr. Céline-Agathe Caro ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย กล่าวระหว่างการเปิดงานเสวนาว่า การจัดทำนโยบายและการดำรงอยู่ของพรรคการเมือง อุดมการณ์ของพรรคการเมืองจะทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง กล่าวถึงนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองโดยชี้ว่า ที่ผ่านพรรคการเมืองลดความสำคัญของนโยบาย เมื่อมีรัฐบาลก็มีลักษณะการใช้นโยบายต่อจากรัฐบาลที่ผ่านมามากกว่าการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลใหม่ ประเทศไทย เมื่อต้องประสบกับการระบาดของโควิด-19 ก็ยังไม่พบลักษณะการนำเสนอนโยบายที่ทำให้เห็นว่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศได้ ในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะที่ต้องการนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้สถานการณ์วันนี้ มีคำถามสำคัญว่าเราจะพึ่งเศรษฐกิจในประเทศอย่างไร เพราะเศรษฐกิจระหว่างประเทศเสียหายไปอย่างมาก และภายในประเทศจะเอากำลังมาจากไหน ซึ่งหลังจากนี้ไปควรจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้มากขึ้น

ขณะที่ นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความท้าทายและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในประเทศไทย ระบุว่าหลัง รัฐประหาร 2557 นโยบายสาธารณะหลายๆ ด้านไม่ได้รับการให้ความสำคัญ ทำให้เสียโอกาสไปขนานใหญ่ ระบบของส่งมวลชนของไทยยังมีปัญหาหลายด้านและเกิดช่องว่างการบริการ ซึ่งรัฐบาลในอนาคตจะต้องเข้ามาดูเรื่องนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะการทำให้การบริการครอบคลุมพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น