วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565

"ประชาชาติ" สุขสันต์วันครอบครัว หนุนความกตัญญูกตเวที เป็นเสน่ห์แบบไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ และคณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

สุขสันต์วันครอบครัวครับ 

14 เมษายน 2565 ถือเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา สร้างขวัญ สร้างกำลังใจ และสร้างความสุขให้แก่กันครับ อันแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเสน่ห์แบบไทย ยากที่จะหาที่ใดในโลกเหมือน

ผมอยากให้ทุกคนรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ตลอดไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความอบอุ่น และความสุขของครอบครัวตามประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และที่สำคัญ อยากฝากถึงทุกคนให้ใช้โอกาสนี้หลอมรวมความรักส่งต่อให้กันเป็นพลังสร้างประเทศ ให้เดินหน้าต่อไปครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น