วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565

“ทวี” แลกเปลี่ยนความเห็นเยาวชน ย้ำ “ประชาชาติ” มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ

“ทวี สอดส่อง” แลกเปลี่ยนความเห็นเยาวชน เผย “ประชาชาติ” มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ-หนุนนักศึกษาเพิ่มภาวะผู้นำทางสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เดินทางมาที่ห้องประชุม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อร่วมงานเสวนาพิเศษ เรื่อง “จากนิสิตนักศึกษาสู่ผู้นำทางสังคม : ประสบการณ์ คำแนะนำ และข้อควรระวัง” โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับตัวแทนกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษาไทย-มุสลิม จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมวงเสวนาด้วย และดำเนินการเสวนา โดย นาย ศุภชัย ชะวาจิตร   

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวแสดงทัศนะกับกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา ว่า “เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นอนาคตของประเทศ ที่ความรู้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การหาความรู้ คือ มหาสมุทรไร้ชายฝั่ง ที่จะต้องหาความรู้ตลอดชีวิต นักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยต่างๆและมีส่วนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ในอดีตประมาณ สองร้อยปีกว่ามาแล้วพื้นที่ 3 จังหวัด ขอยกตัวอย่าง ท่านชัยค์ดาวูด อัลฟาฏอนี นักปราชญ์ทางศาสนาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกมลายู ที่เป็นคนในปัตตานี ในอดีตเรียกว่า ปาตานี ได้เกิดความขัดแย้งกับกองทัพสยามเกิดการรบและถูกปกครอง ทำให้ชาวปาตานีจำนวนมากต้องอพยพครั้งใหญ่ไปสู่ผืนแผ่นดินที่เชื่อว่ามีความปลอดภัยในคาบสมุทรมลายู เป้าหมายปลายทางสุดท้ายคือ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ปรากฏว่าเยาวชนคนหนุ่มชื่อ ชัยค์ดาวูด อัลฟาฏอนี ที่ร่วมอพยพ ได้แวะพำนักในเมืองต่าง ๆ เพื่อตักตวงวิชาความรู้และเมื่อเดินทางสู่นครมักกะฮ์ได้เผยแพร่ความรู้จนได้รับการยอมรับในโลกมุสลิมและสร้างชื่อเสียงให้ชาวปาตานี จวบจนทุกวันนี้ นอกจากท่านชัยค์ดาวูด อัลฟาฏอนี ยังมีบุคคลอื่นอีกจำนวนมาก อาทิ ท่านหะยี สุหลง นักการศาสนาปัตตานีที่เดินทางกลับจากนครมักกะห์ ต่อมาได้เสนอรูปแบบการบริหารและการปกครองในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ด้วยร่างข้อเสนอ 7 ข้อ ต่อมาแนวคิดชาตินิยมจากรัฐบาล ท่านหะยี สุหลง ถูกจับกุมและลงโทษถูกกล่าวหาว่าเอกสารข้อเสนอเป็นการกล่าวร้ายรัฐบาล เมื่อพ้นโทษออกมา ต้องถูกบังคับให้สูญหายที่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลจวบจนปัจจุบัน แต่สิ่งที่มีคุณค่าคือความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง” พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวเพิ่มเติมว่า “พรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นประชาธิปไตยเชิงพหุวัฒนธรรม ที่เห็นว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ที่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นทุกวันนี้ ปล่อยให้เกิดอำนาจนิยมผสมทุนนิยมมากไปขาดความสมดุล พรรคประชาชาติมุ่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางสังคม ให้คุณค่าและธำรงไว้ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรี ให้เกียรติยศ และให้ความยุติธรรมที่บุคคลทุกคนต้องเสมอหน้ากัน ไม่ว่าคนนั้นจะมีความแตกต่างอย่างไร คนทุกวัฒนธรรม ได้มีพื้นที่การเข้าสู่อำนาจ พื้นที่เข้าสู่ทางการเมือง การเข้าสู่การบริหารต่างๆ ต้องเรียนว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเป็นพรรคที่ร่วมรัฐบาล จะมีพรรคประชาชาติพรรคเดียวที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน การเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ผิด เป็นฝ่ายค้านก็ไม่ผิด แต่อุดมการณ์เราก็พยายามจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมได้ การเป็นฝ่ายค้าน เราก็จะการตรวจสอบรัฐบาล และเสนอกฎหมายบ้างที่เป็นกฎหมายสำคัญ ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในหลาย ๆ อย่าง”

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวสรุปเพื่อตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นในช่วงท้ายของการเสวนาเกี่ยวกับภาวะผู้นำว่า “คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของทุกองค์กรคือผู้นำ คนที่จะเป็นผู้นำจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือเป้าหมายขององค์กร สิ่งที่อันตรายที่สุดคือความคิดของผู้นำที่มีอคติ ใช้ความรู้สึกที่เป็นปัญหา ไม่ใช่ความเป็นจริงทางสังคมซึ่งจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและความทุกข์ของประชาชน”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมงานเสวนา นายหะบีบ ซิมะ นายกสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (ส.น.ท.) ได้เป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชน มอบของที่ระลึก ให้กับ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ และ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น