วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

"ประชาชาติ" เยือนสุรินทร์ ห่วงปัญหาสิทธิเกษตรกร แนะรัฐเร่งแก้ปัญหาอีสานตอนล่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ผมได้มีโอกาสร่วมโครงการเวทีสัญจร “พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน” ครั้งที่ 2 ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในประเด็น “สิทธิเกษตรกร : สินค้าราคาแพง ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง ราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายสมัชชาคนจน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีคนจน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายนักวิชาการ และสื่อมวลชน จัดเวทีสัญจร 4 ภาค 7 เวที ระหว่างเดือนเมษายนถึง เดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการรณรงค์ในการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ แก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของคนจนและประชาชนอย่างเท่าเทียม ใช้เวทีดังกล่าวประกาศเชิญพรรคการเมืองมาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันผลักดันให้เกิดการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นการสะท้อนเสียงของกลุ่มเกษตรกรภาคอีสานตอนล่าง 

จากที่ได้รับฟังแลกเปลี่ยนความเห็น ปัญหาหลักของกลุ่มคนจนอีสานตอนล่าง ส่วนใหญ่ เกิดจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยเฉพาะเรื่อง ข้าวเปลือก ที่ตอนนี้ราคาตกต่ำ จนชาวนาจำนวนมากตัดสินใจไม่ขาย เก็บในยุ้งข้าวจนกว่าราคาข้าวจะขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับค่าปุ๋ยที่จ่ายไป ขณะที่การนำข้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบางประเภท ยังติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย ทำให้ชาวนาหรือเกษตรกร ต้องเผชิญปัญหาความจนซ้ำซาก จนขาดโอกาสที่จะต่อยอดพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิต


ปัจจุบันเกษตรกรถูกกดทับในหลายเรื่อง เมื่อเกษตรกรประสบปัญหาออกมาเรียกร้อง รวมทั้ง ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน วันนี้ที่ดินอยู่ในมือของรัฐ โดยรัฐมีความคิดอำนาจนิยม เอาอำนาจในที่ดินเก็บไว้กับตัว เช่น ที่ดินสปก. ซึ่งถึงเวลาแล้ว ที่ประชาชนจะลุกมาทวงถามสิทธิชุมชน ซึ่งรัฐต้องเลิกการใช้อำนาจแบบรวมศูนย์ ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชน ชุมชนสามารถบริหารป่าชุมชนได้  ให้ที่ดินเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน  และต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ำ น้ำควรให้เกษตรกรใช้ในการเกษตรกรรม โดยต้องให้ท้องถิ่นจัดการแทนฝ่ายบริหาร และที่สำคัญ รัฐบาลต้องปรับแนวคิดว่า ประชาชนไม่ได้อยู่รับใช้รัฐบาล แต่รัฐบาลต้องรับใช้ประชาชน ครับ 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ได้เดินทางมากับคณะของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายไชยพล เดชตระกูล คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ นายนัฐพล​ กาวินคำ แกนนำกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคประชาชาติ และอดีตผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดปทุมธานี พรรคประชาชาติ นายชัยกฤต เผ่าบุญเกิด อดีตผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดสกลนคร พรรคประชาชาติ และนายพลรักษ์ รักษาพล คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ โดยจะมีการจัดเวทีสัญจร ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น