วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

กมธ.ยกร่างฯสรุปที่มา ส.ว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 200 คน


คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ข้อสรุปเรื่องวุฒิสภาแล้ว โดยกำหนดให้ ส.ว. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 200 คน ใน 5 กลุ่มบุคคล ‪

#‎TV24‬ วานนี้ (25 ก.พ.2558) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสรุปข้อบัญญัติแบบรายมาตรา กำหนดให้วุฒิสภา มีจำนวนไม่เกิน 200 คน โดยกำหนดให้ ส.ว. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน 5 กลุ่มบุคคล ได้แก่ บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน ในระดับปลัดกระทรวง ผู้นำเหล่าทัพ หัวหน้าองค์กรรัฐวิสาหกิจ บุคคลที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ หรืออาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้ง และบุคคลจากองค์กรด้านการเกษตร แรงงาน วิชาการ ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้านต่าง ๆ ขณะที่คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภา ยังคงเดิมตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 แต่มีลักษณะต้องห้าม มิให้เป็นบุพการี คู่สมรส ,บุตรของ ส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง , และภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ต้องไม่ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่ง ส.ส. หรือในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองและต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในระยะเวลา 2 ปีก่อนการดำรงตำแหน่ง ส่วนวาระกำหนดให้คราวละ 6 ปี ซึ่งห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 2 วาระ และสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วไม่เกิน 2 ปี ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและจริยธรรม หากแต่ให้อำนาจเพียงแต่การส่งรายงานเสนอนายกรัฐมนตรี และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น