วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

“กิตติรัตน์” สอน “รมว.คลัง” สอบจำนำข้าว ต้องไม่รวบรัด-เร่งรีบ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่าน Facebook : Kittiratt Na-Ranong โดยมีเนื้อหาดังนี้

เรียน คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผมต้องขออภัยที่เขียน จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ถึงท่าน เพื่อเรียนความจริงในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง คือการทำงานของ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เรื่องโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล (ก่อน) ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง (ลงนามแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีท่านก่อน) ว่ามีการดำเนินการที่รวบรัดตัดตอนเกินสมควรหรือไม่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้รับหนังสือ เชิญจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ให้เข้าให้ข้อมูลแก่ คณะกรรมการฯ โดยกำหนดเป็นวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. (เมื่อวานนี้) ผมได้ตรวจสอบตารางภารกิจของผม และพบว่าผมมีกำหนดนัดหมายกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด เพื่อทำหน้าที่วิทยากรพิเศษแก่นักเรียน เป็นจำนวนถึง 5 ชั้นเรียน นับเป็นจำนวนนักเรียนกว่าร้อยคน ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นกำหนดนัดหมายล่วงหน้ามาเป็นเวลานานแล้ว จึงเลื่อนการเข้าพบ เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ

แต่เป็นที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อผมเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับในวันนี้ ว่า ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านของบ้านเมืองในระดับสูง ได้ให้ข้อมูลว่าการสอบข้อเท็จจริงสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมสรุปขนาดความเสียหาย และผู้รับผิดชอบด้วย

ผมขอเรียนท่านด้วยความเคารพว่า ผมเป็นอดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลก่อน และเป็น ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ผู้พร้อม และยินดีเข้าให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ตามกำหนดนัดหมายที่ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเลื่อนให้ตามความเหมาะสม จะเป็นไปได้อย่างไรที่การสอบข้อเท็จจริงจะสำเร็จลงแล้วโดยมิได้ให้ผมเข้าพบเพื่อตอบและชี้แจง
ที่ผมนำเรียนท่านเป็นจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ มี 2 วัตถุประสงค์ ดังนี้

เรื่องแรก ย่อมเป็นการไม่สมควร และอาจเป็นความเสี่ยงต่อทั้งท่านและผมที่จะถูกเข้าใจผิดในเจตนา หากมีการเข้าพบกันอย่างรโหฐาน หรือเป็นจดหมายปิดผนึก

ประการที่สองขอให้คำแนะนำในฐานะที่เคยทำหน้าที่รัฐมนตรีคลังมาก่อน ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สุดก็จริง แต่มีความสำคัญเพราะจะเป็นฐานในการพิจารณาของคณะกรรมการและหน่วยงาน ในลำดับที่สูงขึ้นไป จนมาถึงตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้มีหน้าที่ที่จะพิจารณาให้ดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการ อย่างไร

ผมขอเรียนกับท่านว่าเมื่อครั้งที่ผมทำหน้าที่ จะพิจารณาทุกเรื่องที่มาถึงด้วยความรอบคอบที่สุดก่อนพิจารณาสั่งการ ในหลายกรณีเหล่านั้น เคยสั่งการทั้งยุติ และชะลอ การดำเนินการในเรื่องที่มีการพิจารณามาด้วยความไม่รอบคอบ ทั้งๆ ที่ผู้ถูกกล่าวหาหลายท่านในกรณีเหล่านี้มาจากคนละฟากฝั่งทางการเมือง บางเรื่องเห็นได้ว่าฝ่ายประจำเร่งรัดเรื่องราวอย่างเอาอกเอาใจฝ่ายนโยบาย ถึงขนาดที่การพิจารณาในกระบวนการทางอาญาของศาลสถิตยุติธรรมยังไม่มีความชัดเจน

วันนี้ผมรู้สึกดีใจ ภูมิใจที่ไม่เคยทำงานอย่างรวบรัด ไม่รอบคอบ จนเป็นเครื่องมือประหัตรประหารฝ่ายอื่น หรือเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายตน

ผมเคยรู้จักท่านรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นคนตรง และมีความสามารถ จึงขอเรียนท่านว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ของกระทรวงการคลังคณะนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวบรัดเร่งรีบจนสังคมสามารถตั้งข้อสงสัยว่ามีความจงใจ ไม่ให้ความเป็นธรรม เป็นฐานรากแห่งการทำงานมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ โปรดตรวจสอบทักท้วงเสียก่อนที่เรื่องราวจะไปไกลจนแก้ไขได้ยาก และก็ย่อมต้องวนเวียนกลับมาในความรับผิดชอบของท่านอยู่ดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(กิตติรัตน์ ณ ระนอง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น