วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

"สมยศ" ยอมรับ "ตั๊น-จิตภัสร์" สมัครตำรวจ


วันที่ 20 กันยายน พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. กล่าวว่า"ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อแขนงต่างๆ นำเสนอกรณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีการบรรจุ ตั๊น-จิตภัสร์ กฤดากร เป็น รอง สว.สังกัด 191 นั้น ขอชี้แจงว่ากระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจตามคุณวุฒิขาดแคลนนั้นหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องนำเสนอความต้องการที่จะบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิความรู้ความสารถพิเศษตรงความต้องการของหน่วยในสาขาวิชาต่างๆตามที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการโดยเสนอขออนุมัติหลักการมาที่ ตร.และเมื่อ ตร อนุมัติหลักการแล้ว แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ไปดำเนินการคัดเลือกและสรรหาหาบุคคลที่มีความเหมาะสมบรรจุลงในตำแหน่งนั้นๆ

ซึ่งในกรณีนี้เป็นหน้าที่ของบก.สปพ.เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิตามที่ต้องการมาบรรจุลงในตำแหน่งดังกล่าวโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากตร.

กรณีนี้ได้รับรายงานว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูล ประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร

ยังไม่เป็นข้อยุติว่าจะบรรจุแต่งตั้งใคร หรือไม่อย่างไร จะต้องรอผลการตรวจสอบคุณบัติต่างๆ ก่อน ถ้าหากบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะบรรจุแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นได้

อีกทั้งหากผ่านการพิจารณาของหน่วยงานเหล่านั้นแล้วก็ยังต้องเสนอขออนุมัติขอความเห็นชอบจากตร. อีกด้วย ซึ่ง ตร โดย สกพ. จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง

ผมในฐานะ ผบ.ตร. ขอยืนยันกับเพื่อนข้าราชการตำรวจว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยยึดหลักเหมาะสมความถูกต้อง ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายเป็นสำคัญ อีกทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน"

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า "ตั๊น-จิตภัสร์ กฤดากร" เป็นหนึ่งในแกนนำ กปปส. ช่วงการรณรงค์ "ปิด กรุงเทพฯ" ก่อนรัฐประหารครั้งล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น