วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

สปช. ลงมติ คว่ำร่างฯรัฐธรรมนูญ


ตามคำสั่งนัดประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ของนายเทียนฉาย กีระนันทน์ กำหนดเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น.เพื่อพิจารณาวาระด่วน คือการลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ โดยการลงมตินั้นจะใช้วิธีแบบเปิดเผยด้วยการขานชื่อสมาชิก 247 คนเรียงตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้ขานความเห็น และตามการคาดการณ์ของคณะกรรมธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ วิป สปช. คาดว่ากระบวนการแล้วเสร็จก่อนเวลาประมาณ 12.00 น.

ทั้งนี้ การลงมติวันนี้ (6 กันยายน พ.ศ.2558) ตามข้อบังคับการประชุมจะต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือ 124 เสียง จึงจะถือว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจาก สปช.

การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภา ผลปรากฎว่าที่ประชุมลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญด้วยคะแนน 135 ต่อ 105 เสียง มีสชป.งดออกเสียง 7 คน ส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป จากนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยคณะกรรมการฯมีเวลายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 6 เดือนหลังจากเริ่มประชุมนัดแรก เมื่อเสร็จแล้วรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดให้ต้องนำร่างรัฐะรรมนูญไปจัดลงประชามติทันทีโดยไม่ต้องส่งให้หน่วยงานไหนรับรอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น