วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

สหภาพยุโรปแถลงการณ์ เร่งไทย คืนสิทธิพลเมือง-ฟังเสียงวิจารณ์


กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2558 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย  ขอยืนยันในความมุ่งมั่นของ สหภาพยุโรปต่อประชาชนชาวไทยผู้ซึ่งสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และการติดต่อเชื่อมโยงระดับประชาชน (people to people contacts) ในฐานะมิตร และหุ้นส่วนของประเทศไทยสหภาพยุโรปได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้มีการกลับเข้าสู่กระบวนการทางประชาธิปไตย

ในช่วงเวลาที่ได้เริ่มมีกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทางสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพเสรีภาพในการพูดและการชุมนุมอีกครั้ง การอภิปรายสาธารณะที่ทำได้อย่างเต็มรูปแบบและเสรีเท่านั้นที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จะสามารถได้ยินได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิรูปและความสมานฉันท์ที่แท้จริง

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเชื่อว่าหลักนิติธรรมการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญแก่ความมั่นคงและความก้าวหน้าและขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันของประเทศไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น