วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

"ทนายยิ่งลักษณ์" ยื่นค้าน ม.44 ยึดทรัพย์ "ยิ่งลักษณ์" ไม่เป็นธรรม


ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า นายนพดล หลาวทอง ทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นหนังสื่อถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้อำนาจกรมบังคดีดำเนินการยึดทรัพย์ว่า การใช้อำนาจดังกล่าวก่อนที่คดีความจะสิ้นสุด เป็นการชี้นำคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการรับจำนำข้าว ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับผิด เพราะคำสั่งต่าง ๆ ได้ให้การคุ้มครองคณะกรรมการไม่ต้องรับผิดทางแพ่งและอาญาและใช้คุ้มครองเฉพาะกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์เท่านั้น อีกทั้งการให้อำนาจกรมบังคับคดีเข้ามามีอำนาจยึดทรัพย์ถือเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาล เพราะการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นอำนาจของศาล และผู้เสียหายสามารถโต้แย้งได้ แต่การออกคำสั่งเช่นนี้ผู้เสียหายไม่มีอำนาจในการโต้แย้ง
       
“การให้สัมภาษณ์ของรัฐบาลมักพูดถึงการออกคำสั่งทางปกครอง แทนการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง ที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นการเลือกปฏิบัติในทางที่เป็นผลร้ายและไม่เป็นธรรมต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และถือเป็นการละเมิดต่อกฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่กำหนดให้ทุกคนมีความเท่าเทียมทางกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งที่การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาและ ช่วยเหลือเกษตรกร จึงไม่ใช่เรื่องที่จะมาหากำไรหรือขาดทุน แต่กลุ่มเครือข่ายที่มีอำนาจมุ่งร้ายทำลายระบบประชาธิปไตย และต้องการกำจัดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนั้น ใช้เครื่องยัดเยียดข้อกล่าวหาดำเนินคดีล้วนแต่เป็นความอยุติธรรมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างยิ่ง” นายนพดลกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น