วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

"ทนายยิ่งลักษณ์" แนะรัฐ ทบทวนคำสั่งคดีจำนำข้าว


ที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายนพดล หลาวทอง ทนายความผู้นับมอบอำนาจจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เพื่อขอให้ทบทวนและวินิจฉัยสั่งการในคำสั่งทางปกครองเพื่อให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 3.57 หมื่นล้านบาท
นายนพดล กล่าวว่า ตั้งแต่ผลสอบสวนของคณะกรรมการความผิดทางละเมิด ที่มี นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกฯ เป็นประธาน ที่วินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ต้องรับผิดเพียงผู้เดียว ซึ่งไม่สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย นอกจากนั้นในรายงานสรุปความเสียหาย ยังไม่เปิดเผยสัดส่วนของผู้ที่ต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เหลืออีก 80% ดังนั้นคำสั่งทางปกครองที่จะออกมาจึงไม่เป็นธรรมและแนวทางที่ถูกต้องควรจะดำเนินการตามกฏหมายละเมิดปกติที่ใช้กับบุคคลทั่วไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม และเห็นว่าคดีนี้มีอายุความถึงเดือนก.พ. 2560 จึงไม่จำเป็นต้องเร่งรีบใช้วิธีการพิเศษมาดำเนินการเพื่อเอาผิด กับนางสาวยิ่งลักษณ์

“นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในปัจจุบันเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น ไม่อาจนำ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับแก่คดีนี้ได้ จะให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ รับผิดชอบความเสียหาย โดยที่ยังไม่ตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน ว่าส่วนแบ่งที่จะต้องร่วมรับผิดชอบ เป็นการแบ่งความรับผิดชอบจากใคร จึงถือว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย และขอเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยดำเนินการตามกระบวนการทางปกครองต่อไป เช่นเดียวกับกรณีของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ กรณีระบายข้าวจีทูจี ที่รู้ว่าแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบและร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเท่าไหร่ ดังนั้น คดีนางสาวยิ่งลักษณ์ ก็ไม่ควรยกเว้นหรือเลือกปฏิบัติให้ต่างจากคดีอื่นที่ผ่านมา” นายนพดล กล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น