วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

“ยิ่งลักษณ์” มอบทนายค้านตั้ง “สุภา” ท้วงนั่งอนุฯ ป.ป.ช. เป็นคู่ขัดแย้งชัดเจน


วันนี้ ( 22 กันยายน 2559 ) นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบอำนาจให้ตนเดินทางมายื่นหนังสือถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นครั้งที่ 8 เพื่อยืนยันคัดค้านการแต่งตั้งนางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีที่กล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถึง 6 คดี ที่อยู่ในชั้นการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และทั้ง 6 คดี มีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน และมี 1 คดี ที่มีนายวิชา มหาคุณ ที่พ้นตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช. ไปแล้ว แต่กลับมาเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงด้วย

นายนรวิชญ์ กล่าวว่า ในสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ก็มีเหตุให้ข้อมูลการปิดบัญชี หลุดออกไปถึงมือนักการเมืองฝ่ายค้านในขณะนั้น นอกจากนี้ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายวิชา มหาคุณ ยังเคยไปเป็นพยานเบิกความในฐานะพยานฝ่ายโจทก์ต่อศาลฎีกาฯ ในคดีโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งถือเป็นคู่ขัดแย้งอย่างชัดเจน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จึงเห็นว่าจากข้อเท็จจริงดังกล่าว หากปล่อยให้นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง และ นายวิชา มหาคุณ ที่พ้นตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช. ไปแล้ว กลับมาเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงอีก จะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการไต่สวนข้อเท็จจริง ทั้งๆที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีทั้งหมดถึง 9 ท่าน

ทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ ยังกล่าวอีกด้วยว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เคยยื่นร้องคัดค้านมาแล้วถึง 7 ครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผล ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมที่นางสาวยิ่งลักษณ์ผู้ถูกกล่าวหาตามคำสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเพื่อให้คดีของอดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม จึงขอคัดค้านความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0012/1216 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และเพื่อยืนยันหลักฐานทางเอกสาร และพฤติกรรมแห่งการปฏิบัติตนของนางสุภา ปิยะจิตติ และนายวิชา มหาคุณ ในฐานะเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง และอนุกรรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ว่าไม่เหมาะสมเช่นไรแนบท้ายเอกสารประกอบในการยื่นถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช.ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น