วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

“ชูศักดิ์” เผยยึดทรัพย์ “ยิ่งลักษณ์” เป็นคดีการเมือง


นายชูศักดิ์ ศิรินิล หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฏหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวกับผู้สื่อข่าว ยืนยันว่าการเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว จะสร้างปมปัญหาทางกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่เคยมีผู้นำรัฐบาลถูกฟ้องร้องจากการดำเนินนโยบายสาธารณะที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ไม่เคยมีผู้นำรัฐบาลคนใด ถูกฟ้องหรือใช้คำสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดจากการดำเนินนโยบายตามที่ได้ประกาศไว้ และไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใด ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในนโยบายสาธารณะโดยอ้างเรื่องกำไรขาดทุน กรณีจึงมีประเด็นสำคัญทางกฏหมายว่าการกระทำเช่นนี้จะถือเป็นละเมิดต่อรัฐอย่างนั้นหรือ? ที่แปลกประหลาดคือรัฐบาลและหน่วยงานรัฐในอดีตร่วมกันจัดทำนโยบาย ต่อมาพอเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหน่วยงานรัฐกลับบอกว่าที่ทำไปเป็นละเมิดต่อหน่วยงานของตน ทั้งๆที่ตนเองเป็นผู้กระทำ จึงเป็นเรื่องที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการแสวงหาความเป็นธรรม และไม่ต้องสงสัยว่าเรื่องดังกล่าวจะทำให้มีผู้มองว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องทางการเมืองหรือไม่? โดยเฉพาะเป็นกระบวนการภายหลังการรัฐประหารดังเช่นที่เคยมีมาเมื่อปี 2549

นายชูศักดิ์ ยืนยันว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีการเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดจำนวนมาก อาทิ เรื่องรถดับเพลิง เรือดับเพลิง ตามที่นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวอ้าง แต่หากเทียบเคียงกันจะพบว่า ทั้งสองเรื่องมีความแตกต่างกัน อย่างกรณีรถ ดับเพลิง ไม่ใช่การดำเนินนโยบายที่แถลงต่อสภา หน่วยงานรัฐไปทำนิติกรรมกับเอกชน แล้วมีการกล่าวอ้างว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐในทางกฏหมายก็เปิดช่องไว้ให้ดำเนินการเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดในทางแพ่งได้ แต่สำหรับโครงการรับจำนำข้าว หน่วยงานรัฐเอางบประมาณมาทำนโยบายสาธารณะ ทั้งยังดำเนินนโยบายตามหลักการที่ประกาศไว้ต่อสภา และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผลประโยชน์ตกเกษตรกร แต่กลับมาบอกภายหลังว่าขาดทุนมีความเสียหาย ทำละเมิด ที่น่าห่วงคือกรณีอาจกลายเป็นปัญหาในท้ายที่สุดโดยเฉพาะเมื่อคำวินิจฉัยในทางแพ่ง และในทางอาญาออกมาแตกต่างกัน การรอคำวินิจฉัยทางอาญาให้ยุติสิ้นสุดเสียก่อน จึงน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากกว่า

นายชูศักดิ์ ยังตั้งคำถาม ด้วยว่า หากจะถือว่าโครงการรับจำนำข้าวทำให้เกิดความเสียหาย แล้วเหตุใด โครงการสาธารณะที่ผ่านมาที่ใช้เงินไปมหาศาลและก็ต้องบอกว่าขาดทุนเหมือนกันถ้าจะคิดกำไรขาดทุน และมีความเสียหายทำนองเดียวกัน เหตุใดรัฐจึงไม่ดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือหากมองอีกมุมหนึ่ง หากรัฐบาลหน้าจะเอาโครงการประชารัฐที่ทำแล้วขาดทุน ไม่มีกำไร ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิด จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และจะกลายเป็นปัญหาหรือไม่?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น