วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ฟังไม่ขึ้น! "ชวลิต" ติง "วิษณุ" ชูม.44 กำกับ พ.ร.ป.พรรคการเมือง


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เหตุผลถึงการใช้ ม.44 ขยายกรอบเวลาดำเนินการตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองนั้น ตนเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น ทั้งเทียบไม่ได้กับความเสียหายของประเทศที่สูญเสียความเชื่อมั่นซ้ำซาก ซึ่งขอชี้ให้เห็นเป็นข้อๆ เพื่อความเข้าใจง่าย ดังนี้

1. การที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกมาเสียเอง ขัดกับหลักนิติธรรมอย่างชัดเจน เป็นการทำลายความเชื่อมั่นประเทศตนเองซ้ำซาก ประเทศใดจะอยากคบค้าสมาคมด้วย ที่สำคัญจะตอบ EU อย่างไรที่ได้ยื่นไมตรีมาฟื้นความสัมพันธ์ แต่รัฐบาลกลับจะทำตรงกันข้าม

2. ผู้ที่เคลื่อนไหวจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง ล้วนเป็นคนหน้าเดิมที่ประกาศชัดเจนว่า จะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ ซึ่งทำให้เห็นได้ว่า ไม่ได้ทำเพื่อความเท่าเทียมอย่างที่อ้าง แต่ทำเพื่อตนเองและพวกพ้อง หรือไม่

3. มีการดำเนินการเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆ อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อปูทาง นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้ ตั้งแต่วางกติกาใน กฎหมายรัฐธรรมนูญให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้, ส.ว.มาจากการสรรหา แต่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้, ระบบการเลือกตั้งเป็นแบบจัดสรรปันส่วนผสม เพื่อให้พรรคการเมืองอ่อนแอฯลฯ หากจะอ้างว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ถามว่ามีที่ไหนในโลกที่ทำประชามติท่ามกลางการมีอำนาจตาม ม.44 กำกับอยู่

4. ขณะนี้มีการวิพากษ์อย่างกว้างขวางว่า มีการเอาเปรียบทางการเมือง เพื่อปูทาง นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอก นอกจากกำหนดกติกาเอาเปรียบดังกล่าวข้างต้น ยังมีการวิพากษ์ว่า มีการใช้งบประมาณแผ่นดินหาเสียงล่วงหน้า ทั้งงบปกติ งบกลาง งบลับ เงินสะสมท้องถิ่น ไปประชุม ครม.สัญจรที่ไหน ก็ประกาศให้งบประมาณเท่านั้น เท่านี้ ทั้งเกณฑ์ประชาชนมาเพื่อฟังคำถามนำว่า จะสนับสนุนให้เป็น นายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่? ท่านจะตอบเสียงวิพากษ์ดังกล่าวอย่างไร ว่าไม่ใช่เป็นการหาเสียงล่วงหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น