วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

“เพื่อไทย” แนะรัฐคืนอำนาจประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.29 มองว่า ไม่เหมาะสมที่จะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี แสดงว่าอนาคตประชาธิปไตยของประเทศยังคงมีความหวัง ประชาชนหวงแหนสิทธิในการเลือกคนเข้ามาบริหารประเทศ หวังว่าผู้มีอำนาจที่อาจจะมองภาพการเมืองไม่ชัดจะรับฟัง เปรียบเสมือนประชาชนชี้ขุมทรัพย์ ชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควรให้ จะได้ตระหนักใคร่ครวญ เพื่อเตรียมการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย

"การใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 ขยายเวลาให้พรรคการเมืองดำเนินการในเรื่องสมาชิก เหมือนเกาไม่ถูกที่คัน แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ทั้งที่สิ่งที่ควรจะทำคือการปลดล็อคให้พรรคการเมือง สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ทันที" นายอนุสรณ์ กล่าว

ที่อ้างว่ายังไม่ปลดล็อคเพราะกลัวความวุ่นวายนั้น ตนคิดว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่ค่อยมีน้ำหนักและไปยาก ตนไม่เชื่อว่าจะมีใครทำ แม้คิดจะทำก็จะไม่สามารถทำได้ เพราะรัฐบาลมีเครือข่ายกลไกครอบคลุมเต็มทุกพื้นที่ และสังคมคงไม่ยอมรับการสร้างความวุ่นวาย นักการเมืองคนใดดำเนินการขัดกฎหมาย คสช.สามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก การอ้างเช่นนั้นนอกจากจะประจานตัวเองแล้ว ยังแสดงว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาคนไทยยังไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยอยากเห็นของขวัญปีใหม่ 4 ข้อ ที่ผู้มีอำนาจควรส่งมอบให้กับประชาชน คือ

1. เร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มแก้ไขยากมากขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยยังลำบาก ราคาพืชผลการเกษตรหลักตกต่ำหนักมาก ทั้ง ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เกษตรกรขาดกำลังซื้อ ปัญหาความยากจนยังมีอยู่มาก รัฐบาลต้องเร่งแก้

2. เร่งสร้างความปรองดอง สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน การใช้น้องเกี่ยวก้อยอย่างเดียวไม่พอ ต้องลงลึกในรายละเอียดและแนวปฏิบัติที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น

3. บังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ เปิดพื้นที่สิทธิเสรีภาพให้ประชาชนและสื่อมวลชน ได้มีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ยกเลิกการปรับทัศนคติ และไม่ควรนำกลับมาใช้อีกทุกกรณี

4. คสช.และรัฐบาลควรสร้างบรรยากาศ ในการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกผู้แทนของตน เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.ป.พรรคการเมือง เลิกมองนักการเมืองว่าเป็นแหล่งรวมของนักเลือกตั้ง เพราะพรรคการเมืองคือกลไกในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนรวมตัวกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น