วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

"นพดล" แนะผู้มีอำนาจ เคารพสติปัญญาคนเห็นต่าง


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า "ไม่อยากต่อความยาวเรื่องการยังไม่ปลดล็อคโดยอ้างว่ามีการพบอาวุธ ซึ่งหลายฝ่ายได้วิจารณ์ไปมากแล้วถึงการไม่มีความสัมพันธ์ของเหตุและผลในเรื่องนี้"

ขอตั้งคำถามว่า

  • ถ้าอ้างว่ายังมีปัญหาความไม่สงบ ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ? และต้องรับผิดชอบอย่างไร? 
  • การนำประเด็นนี้ไปอ้างเพื่อยังไม่ปลดล็อคทางการเมืองนั้น ถามว่าควรใช้เหตุการณ์หนึ่ง ไปสร้างผลกระทบต่อพรรคการเมืองและคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเรื่องนั้นหรือไม่? ตรรกะอยู่ตรงไหน? ซึ่งอยากให้ผู้มีอำนาจเคารพสติปัญญาของคนไทยให้มากขึ้น  

นายนพดล กล่าวต่อว่า ถ้าปลดล็อคล่าช้าจะมีผลกระทบและมีคำถาม 4 เรื่องใหญ่ๆคือ

  • ทำให้ประชาชนเสียโอกาสร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศผ่านกระบวนการของพรรคการเมือง  
  • ทำให้พรรคการเมืองยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมายได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการสร้างความเข้มแข็งให้พรรค 
  • ถามว่าเรื่องนี้จะสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมจากความขัดแย้งหลายเรื่องที่มีอยู่ ทำให้กระทบต่อกระบวนการปรองดองโดยไม่จำเป็นหรือไม่? 
  • ความไม่แน่นอนทางการเมือง เรื่องปลดล็อคจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนใช่หรือไม่?

“ปัญหายากๆที่ท้าทายรัฐบาลมีมากมาย ความไว้วางใจและร่วมมือร่วมใจของคนในชาติจากทุกภาคส่วนจึงจำเป็น ถามว่าท่าทีของผู้มีอำนาจเอื้อให้เกิดความร่วมมือ ความไว้วางใจแล้วหรือ?” นายนพดลกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น