วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

"ภูมิธรรม" อัดรัฐจับแพะชนแกะ โยงระเบิดอ้างเลื่อนเลือกตั้ง


นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า “เห็นข่าวการให้สัมภาษณ์ของท่านรองนายกฯฝ่ายความมั่นคงแล้ว อยากแสดงความเห็นว่า การตรวจพบอาวุธที่ทางฝ่ายความมั่นคงพบแล้วนำมาเหมารวมว่า ยังมีความไม่เรียบร้อย ดังนั้น การปลดล็อคพรรคการเมืองจึงยังไม่สามารถทำได้ และคงต้องเลื่อนออกไป ดูจะเป็นการจับแพะชนแกะ และเหมารวมอย่างไม่มีเหตุผล และทำให้หลายคนเข้าใจว่ากลุ่มผู้มีอำนาจปัจจุบันกำลังต้องการยื้อ เพื่อสืบทอดอำนาจออกไป ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อตัวพวกท่านเอง”

นายภูมิธรรม กล่าวต่อไปว่า “ทุกวันนี้พวกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าปัญหาปัจจุบัน ประเทศของเรากำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรง และประชาชนกำลังเผชิญภาวะความยากลำบากทางเศรษฐกิจอย่างมาก ต้นตอของปัญหาที่สำคัญ คือ การขาดความเชื่อมั่น และขาดความแน่นอนในการพาประเทศกลับคืนสู่ระบบปกติที่ทุกฝ่ายและนานาอารยประเทศยอมรับ

การปลดล็อคพรรคการเมืองก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำตามกฎหมายพรรคการเมืองที่กลุ่มพวกท่านตราขึ้น และมีสภาพบังคับและมีบทลงโทษตามกฎหมายที่พวกท่านบัญญัติขึ้น ท่านอย่าทำให้การบริหารประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมายกลายเป็นเรื่องอำเภอใจของพวกท่านที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้เลย เพราะจะยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือในระบบของประเทศยิ่งแย่หนักขึ้นไปกว่าเดิม

การยื้อเวลาไปอย่างไม่มีข้อยุติ และการออกมาแถลงเหตุผลต่างๆในปัจจุบัน ดูเสมือนท่านทั้งหลายกำลังดูถูกความรับรู้และความเข้าใจของประชาชน ซึ่งจะไม่เป็นผลดีใดๆเลยกับประเทศและกับกลุ่มของพวกท่านทั้งหลาย

อันที่จริงสังคมส่วนรวมมองเห็นและรับรู้ตรงกันอยู่แล้ว ว่าตั้งแต่เกิดการรัฐประหารและเกิดการยึดอำนาจจากคณะทหารขึ้น ทุกฝ่ายในสังคมได้พยายามไม่สร้างเงื่อนไขหรือทำตัวให้เป็นอุปสรรคต่อการกลับคืนสู่ความสงบเพราะต่างก็รู้ดีว่า สภาพความไม่เป็นประชาธิปไตยและการไม่รีบกลับคืนสู่ภาวะปกติล้วนเป็นปัญหาที่ร้ายแรง และส่งผลเสียต่อประเทศเป็นอย่างมาก

รีบคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วเถิดครับ อย่าพยายามใช้วาทกรรมยืดเวลาการอยู่ในอำนาจของท่านต่อไปเรื่อยๆเลย มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศชาติและต่อตัวกลุ่มของพวกท่านเอง”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น