วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

“เพื่อไทย” ถามที่มา นาฬิกา “ประวิตร”


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประชาชนสงสัยนาฬิกา ริชาร์ด มิลด์ RM 029 ที่ พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใส่ระหว่างถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา โดยที่ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ปรากฏในเอกสารบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งได้รายงานไว้ต่อ ... เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 7 .. 2557 โดย นายอนุสรณ์ ได้ตั้งคำถามในเรื่องนี้ ดังนี้
  • นาฬิกาเรือนนี้ไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สิน ทั้งที่มูลค่าหลายล้านบาท ในขณะที่รถยนต์ราคา 100,000.- บาท ก็มีแจ้งในบัญชีทรัพย์สิน หากอ้างว่าหลงลืม ฟังขึ้นหรือไม่?
  • นาฬิกาหรูเรือนนี้ท่านได้แต่ใดมา? เพราะเมื่อดูบัญชีเงินฝาก ตามเอกสารบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งท่านได้รายงานต่อ ... รวมทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่เมื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาล พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีทรัพย์สินจากปี 2551 จนถึงปี 2557 รวมกว่า 87 ล้านบาท หรือมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านบาท หากนาฬิกาเรือนนี้ท่านซื้อเอง ทำไมจำนวนเงินของท่านไม่ลดลงหรือท่านนำเงินจากส่วนใดมาซื้อ?
  • หากอ้างว่ามีบุคคลหรือคณะบุคคลมอบนาฬิกาหรูนี้ให้กับท่าน จะถือว่าขัดต่อคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือขัดต่อประกาศของ ... ที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ รับทรัพย์สินเกิน 3,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น หรือไม่?


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น