วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เปิดตัวหนังสือ "ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน" : วรวิทย์ กนิษฐะเสน


ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา มีงานเสวนาวิชาการ เปิดตัวหนังสือ “Democracy, Constitution, and Human Rights” ที่รวบรวมบทความวิชาการทางด้านประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน โดย ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน จัดพิมพ์โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance : CPG) โดยข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ของ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย  Frankfurt, มหาวิทยาลัย Muenster และ มหาวิทยาลัย  Passau แห่งประเทศเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาลระหว่างประเทศเยอรมันกับประเทศไทย และกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสำนักงานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเยอรมันเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน

ทั้งนี้ หนังสือ “Democracy, Constitution, and Human Rights” รวมบทความวิชาการในวาระ ครบรอบ 70 ปี ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน อดีตเอกอัครราชทูต และอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วางจำหน่ายในราคา 550.- บาท ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66-2-613-2971


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น