วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

“ยุทธพงศ์” โหมโรง ชำแหละ “เรือดำน้ำ” กลางสภา 9 กันยานี้

“ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” โหมโรง ชำแหละ “เรือดำน้ำ” กลางสภา ในการอภิปรายทั่วไป 9 กันยายนนี้ 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ในคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ยืนยันว่าจะมีการเปิดเผยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกรณีที่มีการอ้างสัญญาจีทูจีโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ ในการอภิปรายทั่วไป ในวันที่ 9 กันยายนนี้ เพื่อจะได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องรัฐบาลต่อรัฐบาลจริงหรือไม่ และเป็นจีทูจีจริงหรือไม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หนังสือสัญญาอื่นที่อาจกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง รวมถึงรายละเอียดการจัดซื้อที่นายกรัฐมนตรีระบุถึงการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน เพราะโปรโมชั่นซื้อ 2 ลำ ได้แถมฟรี 1 ลำ จะเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลหลักฐาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและประเด็นปัญหาอื่นๆ ซึ่งจะเปิดเผยในการอภิปรายวันที่ 9 กันยายนนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น