วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

"ทนายชุมสาย" แนะนักศึกษาขับไล่เผด็จการ

ทนายชุมสาย ชี้ มหาวิทยาลัย คือพื้นที่แห่งเสรีภาพและวิชาการ ไม่ควรกำหนดเงื่อนไข ข้อจำกัดห้ามใช้พื้นที่ ย้ำ ธรรมศาสตร์ คือสัญลักษณ์ ประชาธิปไตย ปฏิเสธเผด็จการ

ทนายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศแนวทางการจัดชุมนุมของนักศึกษา 3 ข้อในพื้นที่มหาวิทยาลัย และต่อมาได้ออกประกาศไม่อนุญาต ให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยนั้น ตนเห็นว่ามหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่แห่งสิทธิเสรีภาพและวิชาการ การเรียนการสอนและกิจกรรม ดังนั้นเยาวชน ปัญญาชนคนหนุ่มสาวควรมีสิทธิใช้พื้นที่แสดงออกโดยเต็มที่ ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มหาวิทยาลัยต้องอำนวยความสะดวกไม่ควร ออกประกาศกำหนดเงื่อนไข หรือข้อห้าม

"ธรรมศาสตร์ สอนเรื่องประชาธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในรั้วมหาวิทยาลัยต้องป็นพื้นที่ของเสรีภาพ และมีความปลอดภัย หากห้ามใช้พื้นที่อาจเป็นการผลักนักศึกษาออกไปเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัย ไม่น่าจะได้รับความเสียหายในมิติใดๆ และคุณค่าของมหาวิทยาลัยไม่ได้เสื่อมหรือลดลงไป หากนักศึกษาจะเรียกร้องประชาธิปไตยและขับไล่เผด็จการภายในรั้วมหาวิทยาลัย และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องสนับสนุน ซึ่งในอดีตธรรมศาสตร์ คือที่มั่นของนักศึกษาในการต่อสู้กับเผด็จการมาแล้ว และขอถามว่า หากป็นการชุมนุมเชียร์รัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการ โดยใช้พื้นที่ธรรมศาสตร์ สามารถกระทำได้อย่างนั้นหรือ"

นายชุมสาย กล่าวเพิ่มเติมว่า กำเนิดของธรรมศาสตร์ เมื่อพศ. 2476 ในชื่อ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง มุ่งศึกษาวิชากฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองเป็นสำคัญ ซึ่งล้วนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สัญลักษณ์เป็นพานรัฐธรรมนูญอยู่กลางวงธรรมจักร หมายถึงการยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีวลีอมตะว่า "ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน" สะท้อนหลักการของประชาคมธรรมศาสตร์ อุดมการณ์ ประชาธิปไตยเสรีภาพและความเสมอภาค ซึ่งถือเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์โดยแท้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่ควร กำหนดเงื่อนไข หรือข้อจำกัดห้าม ในการที่ นักศึกษา และประชาชน จะใช้สถานที่ เพื่อเรียกร้อง ความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น