วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

"ทวี" รายงานตัว ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ

พันตำรวจเอก ทวีสอดส่อง เข้ารายงานตัวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แล้วในวันนี้ (15 ก.ย. 63) ณห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจาก นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งส.ส. ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2)ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น