วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

"เพื่อไทย" ขวาง "อานันท์" นั่งนายกฯ รัฐบาลสมานฉันท์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา เมืองสุข โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

ผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่เสนอให้นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกเพื่อตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ปฏิรูปประเทศ กอบกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ภายใน 2 ปี เพราะเป็นวิธีคิดแบบเผด็จการและจะทำให้ไทยกลับไปสู่วังวนเดิม

ประเทศไทยมีปัญหาที่เกิดจากรัฐธรรมนูญจริง แต่สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งกำลังดำเนินการเพื่อเอาประเทศออกจากปัญหาแล้ว โดยพรรคฝ่ายค้านคือเพื่อไทยและอีก 4 พรรค และพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นญัตติขอแก้ไขมาตรา 256 เพื่อตั้ง สสร. ให้มายกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชน ญัตติดังกล่าวจะพิจารณาในรัฐสภาวันที่ 23-24 กันยายน นี้ หาก ส.ว. ที่เผด็จการแต่งตั้งไม่ขัดขวางการคืนอำนาจให้ประชาชน ประเทศจะมีทางออกตามครรลอง

เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันในระหว่างร่างรัฐธรรมนูญโดย สสร.  เช่น นายกยุบสภา หรือนายกลาออก พรรคเพื่อไทยได้เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวกับอำนาจของ ส.ว. เปิดช่องให้สามารถเลือกนายกจากคนที่เป็น ส.ส. และขอแก้ไขวิธีการเลือกตั้งให้ใช้บัตร 2 ใบ เพื่อหลีกเลี่ยง ส.ส. ปัดเศษ หรือเลือกคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นจึงต้องการเพียงความร่วมมือของ ส.ว. เท่านั้น ประเทศก็จะกลับไปสู่ความเป็นปกติอย่างที่ควรจะเป็น ผมจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพอำนาจและการตัดสินใจของประชาชน ใช้ความอดทนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามกระบวนการของกฎหมาย นั่นคือรากฐานใหม่ของประเทศที่เราจะวางร่วมกัน

วัฒนา เมืองสุข

7 กันยายน 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น