วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ครม.อนุมัติงบเยียวยาเหตุรุนแรงภาคใต้ 2,080 ลบ.รวมกรณี "กรือเซะ-ตากใบ"


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหาย และผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมด้วยตัวเองเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบอนุมัติงบกลาง 2,080 ล้านบาท เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้ารัฐ ผู้ที่ถูกกระทำโดยเจ้าหน้ารัฐ และผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีโดยเป็นธรรม ทั้งนี้ จะพิจารณาจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์การเยียวยาของ ปคอป. ที่ผู้เสียชีวิตหรือผู้ทุพพลภาพจะได้เงินเยียวยารายละ 500,000 บาท ส่วนผู้ที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ จะได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน 7,000,000 บาท คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวได้ภายใน 2 สัปดาห์

คณะรัฐมนตรีได้อมีการอนุมัติงบประมาณ 2,080 ล้านบาท เพื่อการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เสนอโดยแบ่งผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีตัวเลขผู้เสียหายจากเหตุการณ์ทั้งบาดเจ็บ และ เสียชีวิตรวม 10,334 คน จะได้รับการเยียวยาภายใต้ วงเงิน 500 ล้านบาท 2.กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ วงเงิน 200 ล้านบาท 3.กลุ่มผู้ถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ในเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ และ ตากใบ วงเงิน 1,000 ล้านบาท และ 3.ผู้ถูกคุมขังหรือถูกดำเนินคดี ซึ่งมีหลักฐานว่า ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด วงเงิน 300 ล้านบาท  

รวมทั้ง 4 กลุ่ม มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 16,000 คน จะได้รับการเยียวยาภายใต้วงเงิน 2,000 ล้านบาท อีก 80 ล้านบาท ใช้เป็นค่าดำเนินการส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี โดยจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการ 8 คณะ เพื่อพิจารณาแต่ละกรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ ปคอป. ร่วมพิจารณาด้วย ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี อนุมัติภายใน 2 สัปดาห์ จะสามารถจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น