วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

ผู้นำศาสนาปลื้ม ยิ่งลักษณ์ลงพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ยิ่งลักษณ์พบหารือผู้นำศาสนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยพร้อมช่วยพัฒนาร่วมกันเพื่อสร้างความสงบสุข

นายกฯพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ณ กอ.รมน.ภาค4สน จ.ปัตตานี
(29 เม.ย. 2555) -  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างพบปะผู้นำศาสนา 5 จังหวัดภาคใต้ และ ตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3 จังหวัด ที่ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ว่าในนามรัฐบาลดีใจที่ได้ลงพื้นที่รับฟังความเห็น ที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาร่วมกันให้ชาวใต้มีความสงบสุข

ทั้งนี้รัฐบาลจะนำนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ ที่ได้แถลงต่อรัฐสภามาดำเนินการในพื้นที่ โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาดูแลในการสร้างอาชีพให้ประชาชน รวมทั้งใช้สันติวิธีดูแลประชาชนแบบเสมอภาค ซึ่งได้มอบให้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดำเนินนโยบาย

ด้าน พระเทพสีลวิสุทธิ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ตัวแทนผู้นำศาสนาพุทธ กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ไม่มีความแตกแยกมีแต่ความหวาดระแวง และจำนวนผู้ปฏิบัติการความไม่สงบมีไม่มาก หากทำงานแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือและเข้าใจกันน่าจะทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้น

ขณะที่ นายดอรอแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ตัวแทนผู้นำศาสนาอิสลาม ได้กล่าวขอบคุณนายกฯ พร้อมระบุว่ายินดี ที่นายกฯและคณะลงพื้นที่ รวมทั้งดีใจที่นายกฯให้ความสำคัญผู้นำศาสนา เพราะการให้ความสำคัญกับผู้นำศาสนาและความร่วมมือกันจะทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น แต่ยอมรับว่าต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ทุกศาสนิกชนอยู่ร่วมกันได้ดี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น