วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

"คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" แจง "สำนักข่าวอิศรา" อ้างอิงข้อมูลคลาดเคลื่อน


(8 เมษายน 2555 กรุงเทพฯ) -  นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ หนึ่งในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กล่าวชี้แจง กรณี สำนักข่าวอิศรา เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับกองทุนสตรีคลาดเคลื่อน โดยอ้างว่า “กองทุนสตรีไม่โปร่งใส”– หญิงร้อยละ 70 ไม่รู้จัก”  นั้น ล่าสุด นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ได้ชี้แจงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เว็บไซท์ทวิตเตอร์ชยิกา http://twitter.com/chayika ว่า “ตนคิดว่าสำนักข่าวอิศราน่าจะเข้าใจผิด เพราะยอดผู้สมัครกองทุนสตรีฯวันนี้อยู่ที่ 12 ล้านคน จากข้อมูลของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลที่อ้างว่าในประชากรผู้หญิงทั้งประเทศไทย 33 ล้านคน จำนวนผู้หญิงที่อยู่ในเกณฑ์การใช้สิทธิ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 26 ล้านคน ซึ่งวันนี้มียอดผู้สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งหมด 12 ล้านคน จากผู้มีสิทธิสมัคร 26 ล้านคน จะคำนวณค่าของ ผู้ที่มีการรับรู้และต้องการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เท่ากับร้อยละ 46 ของผู้มีสิทธิสมัครทั้งหมด นั่นหมายถึงตัวเลขโดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลที่อ้างว่ามีผลสำรวจนั้นคลาดเคลื่อน"

นางสาวชยิกา ได้ตั้งข้อสังเกตว่าผลสำรวจที่สำนักข่าวอิศราอ้างอิงมาจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ว่า “เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,000 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างเฉพาะที่ทางรัฐบาลอาจประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึงหรือไม่? ซึ่งวิธีการแก้ไขก็คืออาจทำความเข้าใจและชี้แจงกับสตรีกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เพราะดิฉันในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีเจตนาดี และ เจตนาในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ให้ทั่วถึงต่อไป”

“การผลักดันนโยบายใดๆใช้เวลานาน การที่รัฐบาลสามารถตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนขึ้นมาได้ในระยะเวลา 6 เดือนนั้น แม้ยังไม่สมบูรณ์นัก แต่จะส่งเสริมให้สตรีที่ต้องการมีส่วนร่วมผลักดันให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นต่อไป”

ทั้งนี้ นางสาวชยิกา ได้ฝากคำถามในทวิเตอร์ของตนเองถึงสังคมว่า “การร้องศาลปกครองให้หยุดดำเนินนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นประโยชน์ต่อประชากรสตรีไทยจริงหรือ?”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น