วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

“ควรหยุดเปรียบที่มาของ สสร. กับสว.สรรหา เพราะที่มาต่างกันฟ้ากับเหว”

(19 พฤษภาคม 2555 - Insider NewsFeed) ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ กล่าวถึง การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ2ในรัฐสภา ที่ผ่านมา 2 วัน ว่าจากการแปลญัตติ มีประเด็นทีนำมาโต้แย้งกันอย่างสับสน โดยเฉพาะสสร.ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ ที่มาจากการสรรหา มีการใช้โวหารในเชิงว่า พรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยกับระบบสว.สรรหา แล้วทำไมจึงนำระบบสรรหามาใช้ประกอบในกระบวนการที่มาของสสร. ทั้งที่ในความจริงแล้ว ระบบสว.สรรหา เป็นการผลัดกันเกาหลังให้กัน ระหว่างองค์กรอิสระกับสว.สรรหา ที่สรรหา แต่งตั้ง รับรองกันและกัน ที่สำคัญคือ ที่มาขององค์กรอิสระชุดปัจจุบัน ที่เป็นผู้แต่งตั้งสว.สรรหานั้น มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร ซึ่งไม่ยึดโยงกับประชาชน เท่ากับ เป็นกระบวนการที่ปฏิเสธการกำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองโดยประชาชนส่วนใหญ่ แล้วแทนที่โดยการตัดสินใจของคนเพียงไม่กี่คน

ดร.ประเสริฐ ยังกล่าวอีกว่า ในขณะที่ สสร.ส่วนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ตามร่างแก้ม.291นั้น จะต้องให้สภาฯอันเป็นตัวแทนของประชาชน เป็นผู้รับรองเห็นชอบ ที่มาของสสร.ส่วนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ จึงสัมพันธ์กับประชาชนส่วนใหญ่ ผ่านระบบตัวแทนและพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง อย่างมากที่สุด ในขณะที่ระบบสว.สรรหา สัมพันธ์กับการแต่งตั้ง ผ่านกลไกที่มาจากการรัฐประหาร ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และปฏิเสธการกำหนดอนาคตโดยประชาชนส่วนใหญ่ ดังนั้นการพยายามสร้างความเชื่อมโยงให้เหมือนกันระหว่างที่มาของสสร.ผู้เชี่ยวชาญกับสว.สรรหา จึงเป็นการเปรียบแบบผิดฝาผิดตัว โดยขาดความเข้าใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น