วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ครม.อนุมัติ พักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย-ผู้มีรายได้น้อย 3 ปี


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหาย และผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงโครงการพักหนี้ให้กับลูกหนี้ดีเด่นที่มีมูลหนี้อยู่กับธนาคารของรัฐรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมด้วยตัวเองเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบโครงการพักชำระหนี้เกษตรรายย่อย และครัวเรือน  ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นดีของสถาบันรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์) จำนวน 3,400,000 ราย คิดเป็นมูลค่าหนี้ 46,000 ล้านบาท  โดยจะพักชำระเงินต้น เป็นเวลา 3 ปี พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 3 โดยทั้ง 4 ธนาคาร และรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ย ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องมีหนี้คงค้างไม่เกินรายละ 500,000 บาท ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคมถึง 20 สิงหาคม

นอกจากนี้ ครม.มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หรือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นค่าแรงวันละ 300 บาท อาทิ การจัดโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักรวงเงิน 20,000 ล้านบาท การยกเว้นภาษีนิติบุคคล จากการขายเครื่องจักรเก่า เพื่อซื้อเครื่องจักรเก่า ในปี 2555 และนำส่วนต่างค่าที่เพิ่มขึ้นไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลได้ 1.5 เท่า ทั้งนี้ ครม.ยังขยายเวลายกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น