วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

นายกฯยิ่งลักษณ์มอบ "ยงยุทธ" นั่งหัวโต๊ะประชุมครม. ก่อนบินดูการจัดการน้ำที่จีน

การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกหลังเทศกาลสงกรานต์วันนี้มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 17 -19 เม.ย.นี้

ซึ่งการประชุม ครม.เช้าวันนี้ ( 17 เม.ย.) นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. จะเสนอที่ประชุมขออนุมัติงบประมาณจากงบกลางปี 2555 จำนวนกว่า 99 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็น สำหรับจัดซื้อและดูแลระบบกล้องวงจรปิด ซีซีทีวี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการป้องกันและการเตือนภัยในพื้นที่

ขณะที่กระทรวงคมนาคมจะเสนอให้ ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถที่ใช้แล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ ให้งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถที่ใช้แล้วทั่วประเทศครอบคลุมรถทั้ง 4 ประเภท คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 12 คน, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ส่วนกระทรวงการคลังเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต และภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ที่จะสิ้นสุดมาตรการ ในวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยขยายไปอีก 1 เดือน เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกเวลานี้ ยังไม่เหมาะกับการปรับขึ้นภาษี รวมทั้งกระทรวงพลังงานได้เรียกเก็บเงินจากน้ำมันเบนซินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกลิตรละ 1 บาท เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา

สำหรับการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีจะดูงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และระบบเขื่อนในประเทศจีน โดยขอให้จีนส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำมาปรับใช้กับไทย ทั้งนี้จะนำคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. บางส่วน ร่วมเดินทางไปด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น