วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

รัฐบาลลุยตั้งกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไฟใต้


นายกฯยิ่งลักษณ์แถลงผลการประชุมลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้
(29 เมษายน 2555) - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยระบุว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาภาคใต้ มี17กระทรวง66 หน่วยงาน แต่ยอมรับว่าการทำงานยังไม่เป็นเอกภาพ โดยต่อไปจะทำให้มีเอกภาพมากขึ้นและจะตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมอบให้พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ไปดำเนินการติดตาม

ส่วนงานที่ ศอบต. และ กอ.รมน. ดำเนินการจะให้มีการบูรณาการการทำงาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการปราบปรามมากขึ้น โดยการตั้งจุดตรวจและการดูแลพื้นที่ในเมืองให้ตำรวจรับผิดชอบ ส่วนนอกเมืองให้ กอ.รมน. รับผิดชอบ ซึ่งการให้ตำรวจมาช่วยเสริมให้การดูแลใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นอกจากนี้จะมีการปรับการทำงาน และทำเวิร์คช็อป เพื่อให้การทำงานเป็นทิศทางเดียวกัน

"รัฐบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและผู้นำศาสนา โดยนำนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์หลักด้านความมั่นคงที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งจะเน้นการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ดูแลประชาชนให้มีอาชีพรายได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสันติสุข ในการดูแลประชาชนให้มีความเสมอภาค"น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวอีกว่า การยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชหารในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่นั้นต้องหารือกันก่อน ส่วนแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้มอบให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพาณิชย์ ไปประชุมกับภาคเอกชน ในการพัฒนา 5 จังหวัดภาคใต้ ให้ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพ ส่วนการศึกษา และ กีฬา ต้องมีการส่งเสริม ด้านสามัญ ศาสนาและเสริมอาชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้นำศาสนาปลื้ม ยิ่งลักษณ์ลงพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น