วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

"อนุสรณ์" แนะ "สังศิต" อย่าปั่นข้อมูล โดยปราศจากหลักการ


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ระบุ ปี 2544-2549เป็นช่วงที่การเมืองสกปรกที่สุดประเทศหนึ่งในโลกมีการโกงใหญ่สุดในโลก ว่า ไม่มั่นใจว่า นายสังศิต เอาข้อมูล หรือสถิติ เหล่านี้มาจากไหน มีคณะทำงานไปเก็บสถิติข้อมูลอย่างไร หรือนั่งมโน คิดเองเออเองไปเรื่อยเปื่อย ซึ่งการทำแบบนี้นอกจากสังคมจะไม่ได้ประโยชน์อะไร ยังถือเป็นปัญหาสำคัญของคนพยายามจะเป็นนักวิชาการ แต่เวลาพูดไม่เอาหลักวิชาการ ข้อมูล หรือสถิติที่น่าเชื่อถือมาจับ เลยเป็นได้แค่ การกุลีกุจอปั่นผลงานเพื่อสะสมในใบสมัครงาน เวลาไปวิ่งเต้นกับผู้ถืออำนาจในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น และในความเป็นจริง หากไปดูดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ที่จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International: TI) ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ พบว่าในช่วงปี 2544-2549ดัชนีภาพลักษณ์ความโปร่งใสในการบริหารอยู่ในระดับที่ดีกว่าในหลายๆช่วง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับชุดมโนของนายสังศิต หลายนโยบายในวันนั้นก็ถูกนำมาต่อยอดในวันนี้ ทั้งกองทุนหมู่บ้าน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(โอทอป) ถ้านายนายสังศิต อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ก็ให้ไปสอบถามเอาจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ความจริงนายสังศิตไม่ต้องพยายามอะไรขนาดนี้ก็ได้ เพราะได้เป็นทั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) อย่ามาปั่นข้อมูลต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลที่ปราศจากหลักสถิติ ข้อมูล และหลักการทางวิชาการเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น