วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

"เพื่อไทย" แนะ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อย่าคิดแทนประชาชน


นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงแนวคิดเรื่องสกัดนโยบายประชานิยมและการตั้งองค์กรตรวจสอบนโยบายพรรคการเมืองของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่า อย่าคิดแทนหรือตัดสินใจแทนประชาชน หากมีการจำกัดเท่ากับว่ากำลังเอาความต้องการเอาความคิดเห็นที่เชื่อว่าจะป้องกันประเทศไม่ให้เสียหาย จากคนเพียง 21 คน มาตัดสินใจแทนความต้องการของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ หากพรรคการเมืองจะหาเสียง ต้องคำนึงถึงปัญหาของประเทศและสิ่งที่ประชาชนต้องการและต้องดูว่านโยบายนั้น จะตอบสนองการแก้ปัญหาของประเทศและประโยชน์ของประชาชนหรือไม่  ส่วนจะกระทบกระเทือนต่อการปรับโครงสร้างอย่างไรต้องพูดให้ชัดเจนไม่อย่างนั้น จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความพึงพอใจของแต่ละคน ก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนที่จะให้พรรคการเมืองจัดทำสัญญาประชาคมให้เป็นไปตามกรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี เพื่อให้ประชาชนทราบถึงนโยบายของพรรค รวมถึงเป็นหลักฐานเอาไว้ตรวจสอบในอนาคตนั้นไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างในนโยบายที่ได้หาเสียงเลือกตั้งและพอหาเสียงเสร็จ ก็นำนโยบายนั้นมากำหนดเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐที่จะใช้แถลงต่อสภา เพื่อกำกับการทำงานดังนั้นเรื่องนี้ ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรา แต่ปัญหาคือคนตั้งกฎต้องพูดให้ชัดเจนว่าแค่ไหนทำได้แค่ไหนทำไม่ได้ ต้องพูดให้ชัดเจน และที่บอกว่าประชานิยมทำไม่ได้ ต้องถามว่าคำว่านโยบายประชานิยมของพวกคุณที่ชัดเจนคืออะไร“

นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนที่จะให้พรรคการเมืองจัดทำสัญญาประชาคมให้เป็นไปตามกรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี เพื่อให้ประชาชนทราบถึงนโยบายของพรรค รวมถึงเป็นหลักฐานเอาไว้ตรวจสอบในอนาคตนั้นไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างในนโยบายที่ได้หาเสียงเลือกตั้งและพอหาเสียงเสร็จ ก็นำนโยบายนั้นมากำหนดเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐที่จะใช้แถลงต่อสภา เพื่อกำกับการทำงานดังนั้นเรื่องนี้ ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรา แต่ปัญหาคือคนตั้งกฎต้องพูดให้ชัดเจนว่าแค่ไหนทำได้แค่ไหนทำไม่ได้ ต้องพูดให้ชัดเจน และที่บอกว่าประชานิยมทำไม่ได้ ต้องถามว่าคำว่านโยบายประชานิยมของพวกคุณที่ชัดเจนคืออะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น