วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" เรียกร้อง สตง. ตรวจสอบ "เรือเหาะ" กองทัพ สูญงบประมาณ ใช้การไม่ได้ หวั่นซ้ำรอย จีที 200


นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการยกเลิกการใช้เรือเหาะเนื่องจากใช้งานไม่ได้ของกองทัพในภาคใต้ว่า "เรื่องนี้เป็นการใช้เงินงบประมาณอันมาจากภาษีประชาชน และเป็นตัวอย่างที่สังคมควรจะช่วยกันตระหนักและมีส่วนร่วมในการรับรู้ และอยู่ในความสนใจของประชาชนผู้เสียภาษี จึงควรจะมีหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงช่วยทำความจริงให้ปรากฏและเป็นตัวแทนของประชาชนได้"

นายจิรายุ กล่าวว่า "ตนขอเรียกร้องให้ สตง.ช่วยทำความจริงให้ปรากฏ ออกมาตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะจะเป็นการพิสูจน์ฝีมือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อันเป็นที่พึ่งของประชาชาชนที่ควรสรุปผลออกมาเพื่อเป็นบทเรียนของประเทศ และจะได้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของภารกิจนั้นๆหรือไม่อย่างไร? ที่สำคัญประเทศชาติจะได้รับประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณที่เก็บภาษีมาจากประชาชนได้อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น อีกทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆจะได้นำไปใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อประชาชนผู้เสียภาษี ที่สำคัญวันนี้ชาวบ้านเรียกเรือเหาะว่าเรือเหี่ยวกันไปหมดแล้ว และยิ่งรัฐบาลชุดนี้บอกว่ายึดอำนาจมาเพื่อเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ยิ่งจำเป็นต้องทำให้ความจริงปรากฏว่าการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่? และซื้อแล้วมีความคุ้มค่าหรือไม่?"

นายจิรายุ กล่าวอีกว่า "กรณีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT 200 ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นไม้ล้างป่าช้า และศาลอาญากลาง กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตัดสินเอาผิดในข้อหาฉ้อโกงกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือดังกล่าวและให้ประเทศที่รับซื้อแจ้งยอดความเสียหายไป เพื่อเรียกรับค่าชดเชยสินค้า แต่ปรากฏว่า ประเทศไทยกลับไม่แจ้งยอดตัวเลขความเสียหายกลับไปใช่หรือไม่? เรื่องแบบนี้ประชาชนหวังให้ สตง.เป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะทำให้ประเทศชาติมีบรรทัดฐานในการใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนได้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น