วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

"อนุสรณ์" ยกโพลล์พระปกเกล้าเที่ยงตรง-ประชาชนนิยม "ทักษิณ" 92.9%


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจแจกแจงความเชื่อถือของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2545-2560 พบว่า นายกรัฐมนตรีที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาคือ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับความนิยมสูงถึง 92.9% ว่า สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ควรค่าแก่การรับฟังมากกว่าสำนักโพลหลายสำนักที่ไม่รู้ว่าเป็นโพลแท้หรือโพลเทียม การสำรวจครั้งนี้มีการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนจำนวนหลายหมื่นคน ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งทำให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผลโพลทำให้เห็นว่าคนไทยมีใจเป็นธรรม จดจำผลงานของอดีตผู้บริหารประเทศได้เป็นอย่างดี แม้ว่า ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้บริหารประเทศมานับ 10 ปี แต่ประชาชนยังนิยมและจดจำได้ เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้บริหารประเทศต้องมุ่งสร้างผลงานให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนมากกว่าการสร้างวาทกรรมทางการเมือง โดยส่วนตัวเชื่อว่าการที่ประชาชนสะท้อนความเชื่อมั่นต่อ ดร.ทักษิณ ชินวัตร สูงสุดในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา น่าจะมาจากความประทับใจในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เอสเอ็มแอล กองทุนหมู่บ้าน โอทอป การผลักดันการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ที่อดีตนายกฯได้ฝากผลงานไว้

ส่วนผลคะแนนที่พรรคเพื่อไทยได้รับคะแนนนิยมมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้น พรรคเพื่อไทยน้อมรับในผลโพล แต่เราตระหนักว่าพรรคเพื่อไทยยังต้องทำงานอย่างหนักต่อไปทั้งการปฏิรูปพรรค การคัดสรรคนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมือง คิดค้นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ มุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ อ่านผลโพลแล้วจะเห็นอย่างไร ตนมิอาจก้าวล่วง ซึ่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คงจะได้ไปพิจารณาและดำเนินการให้เหมาะสมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น